Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 16, 1687 Translaat van den Maleyts briefje door Pangiran Dipatty uyt Jamby aan den commndant Gerrit Coster en ondercoopman Sibrand Swart geschreven file 2502, folio 619-620
Aug. 16, 1687 Antwoort briefje van den commandant Gerrit Coster aan gemelte Pangiran Dipatty file 2502, folio 620
Aug. 16, 1687 Translaat briefje van meergemelte Pangiran Dipatty uyt Jamby aan den commandant Gerrit Coster geschreven file 2502, folio 621
Aug. 16, 1687 ’t Antwoort van gemelte commandant Gerrit Coster daarop file 2502, folio 621
Aug. 16, 1687 Missive van Haar Edele aan den oppercoopman Joannes Leeuwenzon en raad file 2502, folio 622
Aug. 17, 1687 Twee particuliere missive van de Edele heeren bewinthebberen tot Hoorn en Enkhuyzen, dubbelde originele missive van den commandeur Simon van der Stel en Raad aan de Caab file 2502, folio 624
Aug. 21, 1687 Per vaartuyg van den Chinese capitein Tan Japco briefje na Sourabaya aan den capitein lieutenant Joan Bervelt en Raad file 2502, folio 627
Aug. 21, 1687 Insgelijk met de briefdrager van Pangeran Tschacraningrat over Sourabaya naar Madura terugkerende file 2502, folio 627
Aug. 21, 1687 Missive ter ordre van Haar Edelens tot Batavia door den ontfanger generaal Joan Parve aan Pangeran Tjacraningrat op ’t eylant Madura geschreven file 2502, folio 628-630
Aug. 24, 1687 Missive van den principaal gesaghebber Abraham Boudens en Raad tot Padang aan Haar Edele file 2502, folio 631
Aug. 24, 1687 En een postscriptum van de heer commandeur Salomon Lesage file 2502, folio 631
Aug. 25, 1687 Brief van Bantam van den Edele Joannes Leeuwenzon en raad per inlands vaartuyg file 2502, folio 632
Aug. 25, 1687 Arrivement van ’t France schip L’Oiseau aldaar ter rede file 2502, folio 633-634
Aug. 26, 1687 Arrivement van ’t France coningsschip de L’Oiseau file 2502, folio 636
Aug. 26, 1687 Generale ditto van Haar Edelens tot Batavia na de gouvernementen directiën, commandementen en mindere comptoiren van Indiën file 2502, folio 637
Aug. 26, 1687 ’t Geladene in die 2 retourschepen van Bengale file 2502, folio 637
Aug. 26, 1687 De patchiallang de Stompneus na Bantam met een briefje van Haar Edelens aan den Edelen Joannes Leeuwenzoon en raad file 2502, folio 637
Aug. 26, 1687 ’t Doodvonnis tegen Claas Pietersz. van Hilversum geapprobeert file 2502, folio 638
Aug. 26, 1687 En soomede tegens Erasmus van Bengale file 2502, folio 638
Aug. 29, 1687 De pantchiallang de Stompneus van Bantam met een briefje van onse gesaghebber en raad aldaar file 2502, folio 639