Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 10, 1694 En soomede voor Japara file 2512, folio 186
March 10, 1694 En ’t jagtje de Fortuyn na de Vries bhay met provisiën voor Zillida file 2512, folio 186
March 12, 1694 Vertrek van ’t fluytje Bronste na Ambon met een briefje[68] aan den gouvereneur en raat aldaar file 2512, folio 187
March 12, 1694 Cargasoen daarmede versonden voor Ambon file 2512, folio 187-188
March 12, 1694 Idem voor Ternaten file 2512, folio 188
March 12, 1694 Daar nevens ook een briefje[69] aan den gouverneur en raat en vijf dittos aan de Moluckse coningen sijn afgesonden file 2512, folio 188
March 12, 1694 Insertie der missive[70] aan den coning van Ternaten file 2512, folio 189-191
March 12, 1694 Idem[71] aan den coning en grooten van Tidore file 2512, folio 191-194
March 12, 1694 Alsmede[72] aan den coning van Batchian file 2512, folio 194-196
March 12, 1694 Voorts[73] ook aan den coninginne weduwe Falauw file 2512, folio 196-199
March 12, 1694 En eyndelijk die aan[74] de princesse Gamme Lamme file 2512, folio 199-201
March 13, 1694 Aancomst van ’t fregat de Bije van Ceylon met den coopman Hendrik Swaardecroon gewesen secretaris van de heer commissaris Hendrik Adriaan van Rheede file 2512, folio 201
March 13, 1694 Met 2 brieven d’een van Colombo[75] en d’ander van Gale[76] file 2512, folio 202
March 13, 1694 Meldende dat van de laatste plaatse na ’t vaderland waren vertrocken de Voetboog en de Faam met een bedragen van f. 466564:19:8 file 2512, folio 202
March 13, 1694 Bestaande meest in Bengaalse retouren en al hetgene desen jare van daar na derwaarts soude werden geschikt file 2512, folio 202
March 13, 1694 Ontstaan door ’t lang agterblijven der Souratse goederen file 2512, folio 202
March 13, 1694 Waarom deselve herwaart soude werden geschikt file 2512, folio 202
March 14, 1694 ’t Jagt den Blauwenberg van Sumatra’s Westcust met een briefje van den administrateur Willem Valentijn file 2512, folio 203
March 14, 1694 Sijnde den commandeur Abraham Bouden na Baros vertrocken file 2512, folio 203
March 14, 1694 Ladinge van ’t jagt den Blauwenberg file 2512, folio 203