Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
March 9, 1694 d’Edele Adriaan van der Heyden lid in den Raat van Justitie gesuspendeert file 2512, folio 184
March 9, 1694 En sekeren Andries ter Haar over het handelen van vergiff op ’t schip Woggelum[65] in de ketting geklonken file 2512, folio 184
March 10, 1694 ’t Jagtje de Stantvastigheyt van ’t uytgeleyden der retourschepen over Bantam met een ladinge peper weer terug[66] file 2512, folio 184
March 10, 1694 Den coopman Willem Sabelaar versoekt tot opperhooft van Bantam aangestelt te mogen werden file 2512, folio 185
March 10, 1694 ’t Schip Couverden vertreckt na Japara over Seribon met den resident Isaac Ring en vaandrig Louis Houwens file 2512, folio 185
March 10, 1694 Alsmede 40 militairen voor Sirrebon en 50 voor Japara file 2512, folio 185
March 10, 1694 Aanwijsinge der afgesonde briefjens[67] voor Japara en Sirrebon file 2512, folio 185-186
March 10, 1694 Idem der goederen voor Seribon file 2512, folio 186
March 10, 1694 En soomede voor Japara file 2512, folio 186
March 10, 1694 En ’t jagtje de Fortuyn na de Vries bhay met provisiën voor Zillida file 2512, folio 186
March 12, 1694 Vertrek van ’t fluytje Bronste na Ambon met een briefje[68] aan den gouvereneur en raat aldaar file 2512, folio 187
March 12, 1694 Cargasoen daarmede versonden voor Ambon file 2512, folio 187-188
March 12, 1694 Idem voor Ternaten file 2512, folio 188
March 12, 1694 Daar nevens ook een briefje[69] aan den gouverneur en raat en vijf dittos aan de Moluckse coningen sijn afgesonden file 2512, folio 188
March 12, 1694 Insertie der missive[70] aan den coning van Ternaten file 2512, folio 189-191
March 12, 1694 Idem[71] aan den coning en grooten van Tidore file 2512, folio 191-194
March 12, 1694 Alsmede[72] aan den coning van Batchian file 2512, folio 194-196
March 12, 1694 Voorts[73] ook aan den coninginne weduwe Falauw file 2512, folio 196-199
March 12, 1694 En eyndelijk die aan[74] de princesse Gamme Lamme file 2512, folio 199-201
March 13, 1694 Aancomst van ’t fregat de Bije van Ceylon met den coopman Hendrik Swaardecroon gewesen secretaris van de heer commissaris Hendrik Adriaan van Rheede file 2512, folio 201