Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 25, 1694 Insertie van het briefje van den conink van Coutchin file 2512, folio 127-130
Feb. 25, 1694 Item van het eerste briefje van den paljetter ofte cancellier file 2512, folio 130-131
Feb. 25, 1694 Alsmede van het twede briefje van denselven file 2512, folio 131
Feb. 25, 1694 Translaat briefje van den coopman Babba Porboe aan Haar Edele de Hoge Regeringe file 2512, folio 132-135
Feb. 25, 1694 Item van denselven aan Sijn Edelheyt den heer gouverneur generaal perticulier file 2512, folio 136-138
Feb. 25, 1694 Briefje[48] van Bantam per de patsjallang de Coninxvis en den luytenant Frans Vogel file 2512, folio 138
Feb. 25, 1694 Vertrek van de fluyt Cronenburg na Ternaten[49] file 2512, folio 138-139
Feb. 25, 1694 Alsmede van ’t jagtje de Wiltschut met den eerwaardige predicant Augustinus Thornton na Timor[50] file 2512, folio 140-141
Feb. 25, 1694 Insertie der missive[51] aan den Portugesen capitein generaal Fransisco Hornay tot Larentoeque file 2512, folio 141-144
Feb. 25, 1694 Item[52] aan de regenten van Coupang file 2512, folio 144-148
Feb. 25, 1694 Item[53] aan de princen en regenten van Solor file 2512, folio 148-151
Feb. 25, 1694 Alsmede[54] aan ’s Compagnies bontgenoten op ’t land van Rotty file 2512, folio 151-154
Feb. 25, 1694 Besluyt om de opperhoofden van ’t Engels scheepje de Sara op de recommandatie van de heer Aarnout van Citters met wat meer als gewone civiliteyt te begroeten file 2512, folio 155
Feb. 25, 1694 Den burger Jacques Dupree aangestelt tot stadsvendumeester file 2512, folio 155
Feb. 25, 1694 En Bartel van der Valck tot rooymeester file 2512, folio 155
Feb. 26, 1694 Vertrek der gesanten van Bima file 2512, folio 155
Feb. 26, 1694 Insertie van het briefje[55] met deselve afgesonden file 2512, folio 155-157
Feb. 26, 1694 Briefje[56] van Bantam per Inlandse vaartuyg file 2512, folio 158
Feb. 26, 1694 Met tijdinge dat de retourschepen onder den commandeur Jan Speelman den 21 deser in ruym zee sijn geraakt file 2512, folio 158
Feb. 26, 1694 Vertrek van ’t fluytje de Civetkat na Banda[57] file 2512, folio 158-159