Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 18, 1694 Twee briefjes[37] na Bantam, ’t eene per afgesondene van Aria Martanata om partije pangielangs op te soeken file 2512, folio 116
Feb. 18, 1694 En ’t andere[38] per den vaandrager Hendrick Bosch om aldaar gebruykt te werden in stede van den luytenant Frans Vogel file 2512, folio 116
Feb. 18, 1694 Notitie der goederen met gemelte vendrig voor den Zulthan overgaande file 2512, folio 116
Feb. 18, 1694 Briefje na Samarang tot recommandatie voor eenige afgesondene van Aria Martanata file 2512, folio 116-117
Feb. 19, 1694 Arrivement van ’t jagt ’t Kasteel Batavia van Ceylon file 2512, folio 117
Feb. 19, 1694 Notitie der brieven[39] daarmede overgebragt en ontfangen file 2512, folio 117
Feb. 19, 1694 Alle van geen bijsonderen inhout file 2512, folio 117
Feb. 19, 1694 Aangebragte goederen met gemelte bodem file 2512, folio 117-118
Feb. 19, 1694 Terugcomste van partije Inlandse militaire file 2512, folio 118
Feb. 19, 1694 Nevens nog 24 France gevangens van Poudechery file 2512, folio 118
Feb. 19, 1694 Arrivement van ’t schip de Groote Visserije van de westcust met een missive[40] van den commandeur Abraham Bouden en raat tot Padang file 2512, folio 118
Feb. 19, 1694 En een ditto van den Zulthan Mametchia file 2512, folio 118
Feb. 19, 1694 Insertie der laatste file 2512, folio 118-119
Feb. 19, 1694 De Engelsen hebben hun na ’t ligten van onse posten op Bantal en Majutta aldaar ter neergeset file 2512, folio 119
Feb. 19, 1694 En alsoo weer meester van Indrapoura en dat rijk[41] gemaakt file 2512, folio 119
Feb. 19, 1694 Aangebragte goederen met gemelte bodem file 2512, folio 119-120
Feb. 19, 1694 Den advocaat fiscael van India Herman van Klenke van Odesse versoek sijn ontslag van dien dienst file 2512, folio 120
Feb. 19, 1694 ’Twelk hem behoudens sijne gagie om sijne hoge jaren wert toegestaan file 2512, folio 120
Feb. 19, 1694 d’Edele Pieter Ketting secretaris van schepenen weder in sijne plaatse vercoren file 2512, folio 120
Feb. 19, 1694 De Siamse paardecopers 1000 rijksdaelders voor reecq. van den coning haar meester geleent file 2512, folio 120-121