Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 19, 1694 Aangebragte goederen met gemelte bodem file 2512, folio 117-118
Feb. 19, 1694 Terugcomste van partije Inlandse militaire file 2512, folio 118
Feb. 19, 1694 Nevens nog 24 France gevangens van Poudechery file 2512, folio 118
Feb. 19, 1694 Arrivement van ’t schip de Groote Visserije van de westcust met een missive[40] van den commandeur Abraham Bouden en raat tot Padang file 2512, folio 118
Feb. 19, 1694 En een ditto van den Zulthan Mametchia file 2512, folio 118
Feb. 19, 1694 Insertie der laatste file 2512, folio 118-119
Feb. 19, 1694 De Engelsen hebben hun na ’t ligten van onse posten op Bantal en Majutta aldaar ter neergeset file 2512, folio 119
Feb. 19, 1694 En alsoo weer meester van Indrapoura en dat rijk[41] gemaakt file 2512, folio 119
Feb. 19, 1694 Aangebragte goederen met gemelte bodem file 2512, folio 119-120
Feb. 19, 1694 Den advocaat fiscael van India Herman van Klenke van Odesse versoek sijn ontslag van dien dienst file 2512, folio 120
Feb. 19, 1694 ’Twelk hem behoudens sijne gagie om sijne hoge jaren wert toegestaan file 2512, folio 120
Feb. 19, 1694 d’Edele Pieter Ketting secretaris van schepenen weder in sijne plaatse vercoren file 2512, folio 120
Feb. 19, 1694 De Siamse paardecopers 1000 rijksdaelders voor reecq. van den coning haar meester geleent file 2512, folio 120-121
Feb. 19, 1694 Den pagter der aancomende rijs van anno passado 332 rds geremitteert file 2512, folio 121
Feb. 19, 1694 Wegens de geconsumeerde rijs in ’t lazarushuys file 2512, folio 121
Feb. 21, 1694 Briefje[42] van Malacca per den burger Anthony Coresmo file 2512, folio 121
Feb. 21, 1694 Item[43] van Tanjongpoura per den loera Angalaxana file 2512, folio 121
Feb. 21, 1694 Inhout desselfs file 2512, folio 121-122
Feb. 23, 1694 Vertrek van ’t fluyt ’t Huys te Spijk na Amboina[44] file 2512, folio 122-123
Feb. 23, 1694 Twee dootvonnissen tegens den Chinees Tsitay en Baatjo van Boegies geapprobeert file 2512, folio 123