Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 8, 1694 ’t Schip Hendrik Maurits na Banda file 2512, folio 103
Feb. 8, 1694 Met een missive[32] en een ladinge houtwerken file 2512, folio 103
Feb. 9, 1694 ’t Jagt de Stantvastigheyt na de retourschepen om deselve te geleyden tot aan ’t Princen eyland file 2512, folio 103-104
Feb. 9, 1694 En soomede den eersten clercq per de chialoup Padang om de papieren te bestellen file 2512, folio 104
Feb. 10, 1694 Dootvonnisse tegens Ontong van Amboina geapprobeert file 2512, folio 104
Feb. 10, 1694 Besluyt om ’t fluytje Bronstee direct in stede van over Ternaten na Amboina te senden file 2512, folio 104
Feb. 10, 1694 En ’t jagtje de Herderin over Java na Ternaten file 2512, folio 104
Feb. 10, 1694 Item ’t fluytje de Civetkat na Banda file 2512, folio 104
Feb. 10, 1694 En ’t jagt Jamby na Macassar file 2512, folio 104
Feb. 11, 1694 Terugcomste van den eersten clercq van ’t bestellen der papieren aan de retourschepen file 2512, folio 104-105
Feb. 11, 1694 Notitie van de verdelinge der papieren over deselve voor ’t vaderland file 2512, folio 105-107
Feb. 11, 1694 Item van de losse papieren om te dienen tot narigt op de reyse file 2512, folio 107-108
Feb. 12, 1694 Resolutie om het schip de Coning William na Chormandel te employeren tot afhaal der gerede goederen en alvorens sijne onderlage voor het vaderland in te geven file 2512, folio 108
Feb. 12, 1694 De afgelegde scheepjes Egelenburg en de Grijpvogel vercogt file 2512, folio 109
Feb. 15, 1694 Tijdinge uyt de Straat van de comste van ’t jagt ’t Casteel Batavia van Ceylon bij een briefje[33] van derselver opperhoofden file 2512, folio 109
Feb. 15, 1694 d’Chialoup ’t Casteel Batavia met een briefje derwaarts om den boekhouder met ’s Compagnies papieren af te halen file 2512, folio 109-110
Feb. 15, 1694 Vertrek der Balyse gesanten met een briefje aan den regent Dewa Agong file 2512, folio 110
Feb. 15, 1694 Insertie van ’tselve briefje[34] file 2512, folio 110-111
Feb. 15, 1694 Vertrek van ’t jagtje de Herderinne over Java na Ternaten met schrijvens[35] na beyde die plaatsen file 2512, folio 111-112
Feb. 15, 1694 Den burger Joost Heshuysen vercoren tot cipier van ’s Compagnies boeyen file 2512, folio 112