Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 2, 1694 Item van heemraden wegens haren ontfang en uytgift file 2512, folio 97
Feb. 2, 1694 Besluyt over de voorstellinge van den commandeur en het vertrek der retourschepen file 2512, folio 97
Feb. 2, 1694 Den negotie boekhouder Jan Grotenhuys van dien dienst ontslagen file 2512, folio 97
Feb. 2, 1694 En daartoe weder vercoren den ondercoopman Mattheus de Haan file 2512, folio 97
Feb. 3, 1694 Begraaffenisse van Radja Salomon Speelman file 2512, folio 98
Feb. 6, 1694 De generale brieven[29] en verdere papieren voor ’t vaderland getekent file 2512, folio 98
Feb. 6, 1694 Afscheyt van den commandeur Jan Speelman en de verdere hoofden der retourschepen file 2512, folio 99
Feb. 7, 1694 Vertrek der retourschepen Nigtevegt, Nieuwland, Itershem en d’Agatha file 2512, folio 99
Feb. 7, 1694 Specificatie van het daarmede afgaande carguasoen file 2512, folio 99-101
Feb. 7, 1694 Monterende een somma van f. 736053:16:-- file 2512, folio 101
Feb. 8, 1694 De heer Joachim Nieuwstad met de fluyt Nierop na de retourschepen om die te monsteren en een stuk weegs te convoyeren file 2512, folio 101
Feb. 8, 1694 ’t Jagt de Snauw van Bantam met schrijven[30] van den gesaghebber en raat file 2512, folio 102
Feb. 8, 1694 Meldende des Sultans misnoegen en gestoortheyt over sekere voorval tusschen den luytenant Frans Vogel en een Javaanse vrouwe file 2512, folio 102
Feb. 8, 1694 Briefje[31] van Malacca per Inlandse vaartuyg file 2512, folio 102
Feb. 8, 1694 Meldende de aancomste en vertrek van de Japanse en Bataviase schepen file 2512, folio 102-103
Feb. 8, 1694 En daar benevens ook de winsten en lasten anno 1692-1693 op Malacca gevallen file 2512, folio 103
Feb. 8, 1694 ’t Schip Hendrik Maurits na Banda file 2512, folio 103
Feb. 8, 1694 Met een missive[32] en een ladinge houtwerken file 2512, folio 103
Feb. 9, 1694 ’t Jagt de Stantvastigheyt na de retourschepen om deselve te geleyden tot aan ’t Princen eyland file 2512, folio 103-104
Feb. 9, 1694 En soomede den eersten clercq per de chialoup Padang om de papieren te bestellen file 2512, folio 104