Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 7, 1694 Verselt van de negotieboekjens van dat comptoir alwaar de ongelden in 12 maanden hebben bedragen f. 64789:12:3 ende winsten maar f. 14031.- file 2512, folio 5
Jan. 7, 1694 Dispuyten voorgevallen met den Sulthan over de voorstellinge van den nieuwen capitein der Chineesen Swateenko file 2512, folio 5
Jan. 7, 1694 ’t Jagtje de Stantvastigheyt na Bantam om peper met een briefje[3] aan den gesaghebber en raat file 2512, folio 5
Jan. 7, 1694 Inhout desselfs file 2512, folio 5
Jan. 8, 1694 ’t Jagt Jamby uyt Bengale met gemeen en secreet schrijven[4] van den directeur en raat file 2512, folio 6
Jan. 8, 1694 Item[5] van den vice-commandeur der oorlogsvloot Willem Burggraaf file 2512, folio 6
Jan. 8, 1694 Tot het openen van den gesloten handel in dat rijk schenen goede aparentiën file 2512, folio 6
Jan. 8, 1694 En was tot den afvoer der salpeter in Pattena licentie verkregen file 2512, folio 6
Jan. 8, 1694 Dog zijn verscheyde vaartuygen in ’t afbrengen verongelukt file 2512, folio 7
Jan. 8, 1694 Aancomst van een perticulier Engels scheepje off enterloper in Bengale file 2512, folio 7
Jan. 8, 1694 En wat tot belet van desselfs handel bij den Engelsen commissaris Joan Goldsbourough is ondernomen file 2512, folio 7
Jan. 8, 1694 De Francen hebben hare twee schepen L’escueille en La Gailliard geprepareert om te vertrecken dog zijn door de onse daarin weerhouden file 2512, folio 7
Jan. 8, 1694 Met het toerusten van een derde oorlogschip file 2512, folio 7-8
Jan. 8, 1694 Specificatie van het cargasoen met Jamby uyt Bengale ontfangen file 2512, folio 8-9
Jan. 9, 1694 Vertrek van den Sumanapse Angabay Bradja Patty met een briefje aan zijn meester Radeen Aria Poelandjiwa verselt van een memorie van diverse g’eyste goederen file 2512, folio 9
Jan. 9, 1694 Insertie van ’t gemelte briefje[6] file 2512, folio 9-12
Jan. 9, 1694 Item van de memorie[7] der gevorderde goederen van Sumanap file 2512, folio 12-14
Jan. 11, 1694 Den gouverneur van Indermayoe Wira Lodra voorsien met een ordre tegens ’t halen van brand- en ander hout uyt dat district file 2512, folio 14
Jan. 11, 1694 Insertie der gemelte ordonnantie[8] file 2512, folio 14-15
Jan. 12, 1694 Briefje[9] na Tagal aen den resident Gualterus Bruyningh file 2512, folio 15