Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 6, 1693 Vertreck van den vlagge voerende schipper Harmen Voet met 10 schepen van de Caab na ’t vaderland op 30 Juny jongstleden file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Alsmede van het Engels scheepje de Benjamin file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Aancomste van een Engels scheepje van Nieuw Jorck aan de Caab met tijdinge van het wegsincken van een gedeelte van ’t eyland Jamaika file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Vijff retourschepen voor de eerste besendinge deses zaysoens na ’t vaderland aangelegt file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 En daarop de nodige schippers verlost file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Besluyt om nog twee chialoupen van 55 a à 56 voet voor de Compagnies op Rembangh te doen timmeren file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Dain Misadje? toegestaan om van ’t vierkant te verhuyzen na haar campon buyten Uytregse poort file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Resolutie om den aanbreng van een parthije Boutonse slaven met een vaartuygh van den conink voor dese reyse te converen? file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 En dezelve aan te nemen voor de perkeniers in Banda file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Hebbende … recommandatie briefje van den conink ... file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Insertie van ’tzelve file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Arrivement van ’t schip Carthago uyt het vaderland voor reeckening van de camer Zeeland file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Aengebragte goederen met voornoemde bodem file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 ’t Jagtje de Snaauw vertreckt na Poulo Timoan en Capas om te … op de Japanse schepen file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Met een briefje aan den Edele Hendrik van Buytenhem file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Briefje na Macassar per Chinees vaartuygh file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Behelsende de nieuwe tijdinge van Cormandel en ‘t vaderland ontfangen file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 ’t Schip Coeverden na Japara om hout met een briefje aan den commandeur Joan Albert Sloot en raad file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 …bij onder anderen werd gelast te letten op ’t gedoente t’zaamgerotte Chinesen in ’t land van Madioen file 2511, folio 808-837
Oct. 6, 1693 Twee kisten met contanten gaen met gemelte bodem derwaarts file 2511, folio 837