Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 28, 1693 Inhoud van ’t laatste[252] file 2511, folio 784
Sept. 28, 1693 Idem van ’t eerste[253] file 2511, folio 785
Sept. 28, 1693 ’t Leger van den Sousouhounangh onder den Pangeran Aria Mattaram sterck 80000 man was tot in ’t land van Madioen geadvanceert file 2511, folio 785
Sept. 28, 1693 En stond nu Sourapatty met ernst aan te tasten file 2511, folio 785
Sept. 29, 1693 Briefje na Craoang aan den Tommagon Panata Jouda file 2511, folio 785
Sept. 30, 1693 Aangecome vaartuygen file 2511, folio 786-798
Sept. 30, 1693 Vertrocke vaartuygen file 2511, folio 798-791
Sept. 30, 1693 Overledene file 2511, folio 791-792
Sept. 30, 1693 Gedoopte file 2511, folio 792
Sept. 30, 1693 Getrouwde file 2511, folio 792
Oct. 1, 1693 Briefje van Banda per burger chialoup file 2511, folio 793
Oct. 1, 1693 Inhoud desselfs eenlijk dienende tot geleyde van partije swavelaarde file 2511, folio 793
Oct. 1, 1693 Briefje van Sirrebon per Inlands vaartuygh file 2511, folio 793
Oct. 1, 1693 Meldende het gevangen nemen van den geschoren Chinees Sacrasadana alias Phoa Ketsia medepligtig aan het Samarangs complot file 2511, folio 793
Oct. 1, 1693 Briefje van Tanjongpoura van den vaandrager Anthony Zas file 2511, folio 794
Oct. 1, 1693 Den Tommagon Panata Jouda versoekt om een ander opperhoofd over de volckeren van den ombol Souta Jouda om dat deselve hem met willen gehoorsamen file 2511, folio 794
Oct. 1, 1693 Vertreck van ’t jagtje den Blaauwenberg na Sumatra’s westcust file 2511, folio 794
Oct. 1, 1693 Met de vereyste rescriptie op de brieven van daar ontfangen file 2511, folio 795
Oct. 1, 1693 En verscheyde goederen ten bedrage van f. 23411:2:10 file 2511, folio 795
Oct. 2, 1693 Arrivement van de jagten de Coning van Bantam en de Grijpvogel, ’t eerste over Ambon en ’t andere direct uyt Ternaten file 2511, folio 796