Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 23, 1693 Notitie van de goederen met het schip Bantam na Bantam gaende file 2511, folio 780-781
Sept. 24, 1693 Seker rapport[250] door den coopman Willem Caaff van zijn verrigten tot Bantam in april deses jaars overgelevert nu geregistreert en onder de papieren van dat comptoir gevonden file 2511, folio 781
Sept. 24, 1693 ’t Fluytje Bronste nae Indermayoe om houtwercken file 2511, folio 781-782
Sept. 25, 1693 Briefje van Cotawaringin van den Panabahan Sarie Dimangkoerat file 2511, folio 782
Sept. 25, 1693 Insertie van ’tselve file 2511, folio 782-783
Sept. 25, 1693 Ordre[251] voor wees- en boedelmeesteren file 2511, folio 783
Sept. 25, 1693 Om jaarlijck bekent te maken den toestand der rentelose capitalen file 2511, folio 783
Sept. 25, 1693 Reglement van provisiën voor ’t opperhoofd van Poulo Chinco op de westcust file 2511, folio 783-784
Sept. 25, 1693 Den tweden oppercoopman Claas Alebos en den boekhouder generaal de heer Dirck Comans toegeleght de gagie tot hare bedieningen staande file 2511, folio 784
Sept. 28, 1693 Arrivement van ’t jagtje de Wiltschut van Sourabaya over Japara met schrijven van beyde die plaatzen file 2511, folio 784
Sept. 28, 1693 Inhoud van ’t laatste[252] file 2511, folio 784
Sept. 28, 1693 Idem van ’t eerste[253] file 2511, folio 785
Sept. 28, 1693 ’t Leger van den Sousouhounangh onder den Pangeran Aria Mattaram sterck 80000 man was tot in ’t land van Madioen geadvanceert file 2511, folio 785
Sept. 28, 1693 En stond nu Sourapatty met ernst aan te tasten file 2511, folio 785
Sept. 29, 1693 Briefje na Craoang aan den Tommagon Panata Jouda file 2511, folio 785
Sept. 30, 1693 Aangecome vaartuygen file 2511, folio 786-798
Sept. 30, 1693 Vertrocke vaartuygen file 2511, folio 798-791
Sept. 30, 1693 Overledene file 2511, folio 791-792
Sept. 30, 1693 Gedoopte file 2511, folio 792
Sept. 30, 1693 Getrouwde file 2511, folio 792