Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 29, 1693 Arrivement van ’t fregatje de Bije van Ceylon file 2511, folio 706
Aug. 29, 1693 Notitie van de brieven daarmede ontfangen file 2511, folio 706-707
Aug. 29, 1693 Een sjogy off landloper geeft sigh in het district van Jaffanapatnam uyt voor een prins en broeder van den conink van Candia file 2511, folio 708
Aug. 29, 1693 ’t Jaght de Bombahia met de drie afgesanten van den conink van Candia na Arracan vertrecken om ‘van daar eenige’ tsjangataren off priesters ‘voor hem af te halen’ file 2511, folio 708
Aug. 29, 1693 500 Europeaanse en 140 Inlandse militairen van Ceylon na Nagapatnam gesonden om tegens Pondechery gebruykt te werden file 2511, folio 708-709
Aug. 29, 1693 Aancomste van den commandeur Harman Dirck Wanderpoel aldaar ten zelven eynde van hier gesonden file 2511, folio 709
Aug. 29, 1693 Notitie van de ontfangen goederen met het jagtje de Bije file 2511, folio 709
Aug. 29, 1693 ’t Jagtje de Snaauw na Bantam met eenige goederen voor den Zultan en een briefje aan den gesaghebber en raadt file 2511, folio 709
Aug. 29, 1693 Aangecome vaartuygen file 2511, folio 710-713
Aug. 29, 1693 Vertrocke vaartuygen file 2511, folio 713-716
Aug. 29, 1693 Overledene file 2511, folio 716
Aug. 29, 1693 Gedoopte file 2511, folio 716
Aug. 29, 1693 Getrouwde file 2511, folio 716-717
Aug. 29, 1693 Geëxecuteerde file 2511, folio 717-718
Sept. 1, 1693 Briefje[225] van Bantam per Inlands vaartuyg file 2511, folio 719
Sept. 1, 1693 Inhoud desselfs file 2511, folio 719
Sept. 1, 1693 Vertreck van ’t schip de Groote Visserije nae Sumatra’s Westcust file 2511, folio 719
Sept. 1, 1693 Specificatie der goederen daarmede versonden file 2511, folio 719-720
Sept. 1, 1693 Kare Agoe en Mabella twee Macassaren nae Ceylon gebannen file 2511, folio 720
Sept. 1, 1693 De eerste in, en de laatste buyten de kettingh file 2511, folio 720