Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
May 1, 1659 Soo springt ’s Compagnies cruytmolen buyten de stadt en werden 17 cruytmakers jammerlijck verbrant file 2460, folio 140-141
May 1, 1659 Sijnde daervan al vijf persoonen doot file 2460, folio 141
May 1, 1659 Comt een jonck van Java’s Oostcust file 2460, folio 141
May 1, 1659 Verhaelt hoe op gisteren door de Bantammers een groote jonc verbrant is, en ’t volck gedoot file 2460, folio 141
May 1, 1659 Sonder te weten van waer quam off men naer toe wilde file 2460, folio 141
May 1, 1659 Dat eenige reders alhier beducht maect file 2460, folio 142
May 2, 1659 De chirurgijn deeses Casteels verhaelt hoe vannacht noch 9 der gebrande cruytmolen waren gestorven file 2460, folio 142
May 2, 1659 Hilversum uyt Tayoan file 2460, folio 142
May 2, 1659 Brengt brieven van d’Hr. gouverneur aen haer Edelens file 2460, folio 142
May 2, 1659 Desselfs ladinge file 2460, folio 142
May 2, 1659 Keren alhier weeder ’t fluytie de Mees nevens het cleen vaertuygh met de vendrigh Pieter Theunissenz van Bacassy file 2460, folio 142-143
May 2, 1659 Desselfs rapport file 2460, folio 143
May 2, 1659 Het jachtie de Jager voor Malacca aengelegt file 2460, folio 143-144
May 2, 1659 Queda beset te houden totdat dien vorst d’E. Compagnie sal satisfactie gedaen hebben file 2460, folio 144
May 2, 1659 d’Ed. gouverneur Joan Thijssen in het gouvernement van Malacca te versoecken noch een jaer te blijven continueeren file 2460, folio 144
May 2, 1659 d’E. Johan Bouchillion tot vervanger van d’E. Zacharias Wagenaer na Japan gecoren file 2460, folio 144
May 2, 1659 De broederen predicanten geëxcuseert van in ’t hospitael te predicken file 2460, folio 144
May 3, 1659 Verleden nacht de 3 jongste gebrande cruytmakers gestorven file 2460, folio 144-145
May 3, 1659 En sijn noch met den meester vier personen overgebleven file 2460, folio 145
May 3, 1659 Om het cruytmaker met den eersten weder over te vangen file 2460, folio 145