Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 19, 1693 Insertie van der gemelte missive[17] file 2510, folio 85-91
Jan. 20, 1693 Vertreck van den Angabey Bradjapatty na Sumanap over Japara na Sourabaye file 2510, folio 91
Jan. 20, 1693 Met een briefje[18] aan den commandeur Joan Albert Sloot tot Japara, een[19] aan den capitein Joan Bervelt tot Surabaya en een aan Aria Poelandiewa tot Sumanap file 2510, folio 91
Jan. 20, 1693 Insertie van ’t laatste[20] file 2510, folio 91-97
Jan. 20, 1693 De afgesondene van ‘de Priangse hoofden’ Depatty Imbanagara, Deman Timbanantang, en Tanoebaya keeren na huys file 2510, folio 97
Jan. 20, 1693 Ider met een briefje aan haar meesters file 2510, folio 97
Jan. 20, 1693 Insertie van het briefje[21] aan Depatty Imbanagara tot Imbanagara file 2510, folio 98-100
Jan. 20, 1693 Idem[22] aan Deman Timbanantang tot Bandong file 2510, folio 100-102
Jan. 20, 1693 Mitsgaders[23] aan den Tommagon Tanoebaya tot Parakanmoedjang file 2510, folio 102-103
Jan. 20, 1693 Dootvonnisse tegens de soldaat Willem Claasz. Slot over manslag g’approbeert file 2510, folio 103
Jan. 20, 1693 ‘Het hooft der Macassaren’ Dain Matara vergunt een vaartuyg na Bima te senden sonder weder slaven terugge te brengen file 2510, folio 103
Jan. 22, 1693 Briefje[24] na Sirrebon per den Chinees Ginko file 2510, folio 104
Jan. 23, 1693 Vertreck van ’t schip Couverden na Bantam met verscheyde goederen ten bedrage van f. 74542:4:8, - file 2510, folio 104
Jan. 23, 1693 En een briefje aan den gesaghebber en raad file 2510, folio 104
Jan. 23, 1693 Die geordonneert werde de nagelate instructie van den gesaghebber Louis de Keyser stipt te agtervolgen file 2510, folio 105
Jan. 23, 1693 En spoedig kennisse te geven wanneer d’er vreemde scheepen comen file 2510, folio 105
Jan. 24, 1693 Arrivement van de chialoup Palleacatte van Palimbang file 2510, folio 105
Jan. 26, 1693 Per Inlands vaartuyg briefje[25] van Bantam file 2510, folio 106
Jan. 26, 1693 En zoomede per de fluyt de Gidion beladen met 1050 ½ bharen peper file 2510, folio 106
Jan. 26, 1693 De jagtjens Gaasperdam en de Standvastigheyt suckelen in de Straat file 2510, folio 106