Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 19, 1692 Papieren[328] daermede ontfangen file 2509, folio 859-860
Dec. 19, 1692 Nieuws van de Caeb file 2509, folio 860-862
Dec. 19, 1692 Carguasoen met St. Janslandt ontfangen file 2509, folio 862
Dec. 19, 1692 Resolutie tot het opmaken van een prijs courant der verkogte specerijen in India anno 1691 en 1692 file 2509, folio 862-863
Dec. 21, 1692 Arrivement van ’t jagt Boswijk uyt Toncquin met den gewesen resident Joannes Sibens en secunde Anthony de Jongh file 2509, folio 863
Dec. 21, 1692 Brieven[329] daermede ontfangen en eenige hantekeninghe uyt deselve file 2509, folio 863-864
Dec. 21, 1692 Carguasoen van daer ontfangen file 2509, folio 864
Dec. 22, 1692 ’t Jagtje de Grijpvogel uyt de Straat met de gecommitteerde clerquen Jacob Bottendorp en Pieter de Voogt van ’t bestellen der papieren aan de retourvloot file 2509, folio 864
Dec. 22, 1692 Verdelinge van deselve over de retourschepen file 2509, folio 865-868
Dec. 22, 1692 Briefje[330] van den commandeur der retourvloot file 2509, folio 869
Dec. 22, 1692 Briefje na Bantam per de Kiey Arias Nafissa en Djaya Sedana file 2509, folio 869
Dec. 22, 1692 Resolutie over de Cormandelse saken file 2509, folio 869
Dec. 22, 1692 En speciaal over den gepretendeerden thol in de geconquesteerde landen van den Mogol file 2509, folio 870
Dec. 23, 1692 Inhalinge der brieven van den Coning en prinse van Toncquin aan deser regeringh file 2509, folio 870-871
Dec. 23, 1692 Insertie van des conings missive[331] file 2509, folio 871-873
Dec. 23, 1692 Idem van des prins missive[332] file 2509, folio 873-876
Dec. 24, 1692 Arrivement van ’t jagt Wijk op Zee uyt Bengalen[333] file 2509, folio 876-877
Dec. 24, 1692 Vertreck van ’t jagt Sint Nicolaas na Japara[334] file 2509, folio 877-878
Dec. 29, 1692 Resolutie over de saken van Mallabaer file 2509, folio 878
Dec. 29, 1692 Alsmede over het gebruyk van de vloot van oorloge onder den commandeur Simon van den Bergh op de cust van India file 2509, folio 879