Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 3, 1666 [Geen appèl ofte reformatie van vonnissen dan van hoger dan 30 rds[14]] file 2469, folio 268
Sept. 3, 1666 [Zeker huys op de Tijgersgracht tot de Latijnse school te gebruycken] file 2469, folio 268
Sept. 3, 1666 Velthoen nae Bantam file 2469, folio 269
Sept. 3, 1666 Incoop van rottangh en cadjang te continueeren file 2469, folio 269
Sept. 6, 1666 Een vrijmans vaertuygh van Ternaten over Ambon file 2469, folio 269
Sept. 6, 1666 Brieff van Gusty Panje tot Baly aen d’Hr. gouverneur generaal file 2469, folio 269
Sept. 7, 1666 Resolutiën file 2469, folio 270
Sept. 7, 1666 [De baeskuyper Mattijs Ockerman nae Ceylon te laten gaen] file 2469, folio 270
Sept. 7, 1666 [De boeckhouder en visitateur generaal Paulus de Vick onderzoekt de excessen in het uytrecken der provisiën op de heenreis] file 2469, folio 270
Sept. 9, 1666 Resolutiën file 2469, folio 271
Sept. 9, 1666 [Louys Philibert Vanetty by provisie van sijn ampt fiscael te dechargeeren] file 2469, folio 270
Sept. 9, 1666 [Mattijs Ockerman buyten dienst en gagie hier te mogen blijven toegestaen] file 2469, folio 271
Sept. 10, 1666 Het Velthoen van Bantam file 2469, folio 271
Sept. 10, 1666 Resolutiën file 2469, folio 271
Sept. 10, 1666 [Geen teruw uyt Bengale noch ajuyn van Wingurla te eysschen] file 2469, folio 271
Sept. 10, 1666 [Meer specerijen nae Wingurla en Suratta te senden] file 2469, folio 271
Sept. 12, 1666 Een briefjen van Bantam file 2469, folio 271-272
Sept. 12, 1666 [Een Moors priester van Batavia naer Suratte te laeten overvaeren] file 2469, folio 272
Sept. 12, 1666 Een brieff van Jamby file 2469, folio 272
Sept. 12, 1666 Een vrijmans vaertuygh nae Ambon en Banda file 2469, folio 272