Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 13, 1796 Per den schoender het Scharmoesje schrijvens van Samarang aangebragt file 2616, folio 223
Oct. 13, 1796 De boeyer de Arnoldina van Cheribon gearriveerd file 2616, folio 223
Oct. 12, 1796 Nader ontfangst van Bantam per den landweg file 2616, folio 222
Oct. 12, 1796 Over den landweg verzondene schrijvens naar Samarang file 2616, folio 222
Oct. 12, 1796 Alsmede van Cheribon file 2616, folio 222
Oct. 12, 1796 Komst van de brik de Beschermer en de paketboot de Kraay van hun kruistogt file 2616, folio 223
Oct. 11, 1796 En van Samarang met de aankomst van de galey de Brak file 2616, folio 222
Oct. 10, 1796 Aangebragte schrijvens van Bantam file 2616, folio 222
Oct. 9, 1796 Aangebragte schrijvens van Samarang file 2616, folio 221
Oct. 9, 1796 Alsmede van Macassar file 2616, folio 221
Oct. 9, 1796 Het Deensch schip Nor Gowe van Madras gearriveerd met schrijvens van den gesaghebber en Raad te Palleacatta file 2616, folio 222
Oct. 9, 1796 En van Madras van de geweesene gouverneur van Malacca Abraham Couperus file 2616, folio 222
Oct. 8, 1796 Een placaat weegens de geintroduceerde tinne noodmunt afgekondigd file 2616, folio 221
Oct. 8, 1796 Aangebragte schrijvens van Bantam file 2616, folio 221
Oct. 6, 1796 De ligter de Reyger vertrekt naar Bantam file 2616, folio 219
Oct. 6, 1796 Aangebragte schrijvens van Samarang file 2616, folio 219
Oct. 6, 1796 Mitsgaders van Cheribon ontfangen file 2616, folio 219
Oct. 6, 1796 Nadere aanbreng van Samarang file 2616, folio 220
Oct. 6, 1796 Alsmede van Ternaten aangebragt file 2616, folio 220
Oct. 6, 1796 Tijding van de gesteldheyd en gebeurtenissen te Bouro ‘dat alle de zig op Bouro bevonden hebbende Christenen met de parrings en schietgeweeren gedreygd hadden op poene van massacre, het Mahometaanse geloof aan te nemen invoege dat door dwangmiddelen ruim 80 persoonen zig hadden laten besnijden’ file 2616, folio 220-221