Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 17, 1692 Insertie van de brieff[286] van den coning van Ternaten aan Haer Edelens de Hoge Regeringe file 2509, folio 776-780
Nov. 17, 1692 Idem[287] van denselven aan den heer gouverneur generael perticuliere file 2509, folio 780-781
Nov. 17, 1692 Idem[288] van den koning van Tidoor aen Haer Edelens file 2509, folio 782-788
Nov. 17, 1692 Idem[289] van den coninck van Batchian file 2509, folio 788-792
Nov. 18, 1692 Voorstellinge van den E. Louis de Keyser als directeur van Souratte file 2509, folio 793
Nov. 18, 1692 Publicatie van de ordinaire jaarlijkse placaten voor de thuysvaarders file 2509, folio 793
Nov. 18, 1692 Angabey Bradjapatty van Sumanap met een Javaans briefje van den regent Radeen Area Poelandiewa file 2509, folio 794
Nov. 18, 1692 Insertie van ’tselve briefje file 2509, folio 794-795
Nov. 18, 1692 Den burger Jacob Lucasz. aangestelt tot sergeant onder de oostzijdse burger compagnie file 2509, folio 795
Nov. 18, 1692 Resolutie om de geprojecteerde retourschepen tegens het eynde deser maant in gereetheyt te brengen file 2509, folio 796
Nov. 19, 1692 Publicatie van de ordinaire placcaten[290] voor de thuysvaarders te deser rhede file 2509, folio 796
Nov. 19, 1692 Den burger Theunis van Cleeff van Malacca met twee brieven[291] van den gouverneur Gelmer Vosburg ende den raat file 2509, folio 796-797
Nov. 19, 1692 Meldende de aankomste en het weder vertrek van de oorlogsvloot onder den commandeur Simon van den Bergh file 2509, folio 797
Nov. 19, 1692 Hebbende omtrent de Caab Rotchiado een Portugees scheepje ontmoet comende van Bengale file 2509, folio 797
Nov. 19, 1692 En daervan vernomen dat de Francen aldaer 12 harer schepen uyt Europa verwagten file 2509, folio 797
Nov. 19, 1692 ’s Compagnies reduyt Henriëtte op het eylant Dinding door den zeeschuymer Panglima verbrant file 2509, folio 797-798
Nov. 20, 1692 Arrivement van ’t jagtje de Blaauwenberg van Malacca met den E. Dirck Comans om alhier de generale boeken waer te nemen file 2509, folio 798
Nov. 20, 1692 Benaminge der brieven door Zijn E. medegebragt bestaande in een origineele van den gouverneur en raat de dato 22e october file 2509, folio 798
Nov. 20, 1692 Een ditto[292] van den fiscael Arnoldus Hackius zijnde door den Nederlands gouverneur weder herstelt file 2509, folio 798
Nov. 20, 1692 Een ditto[293] van de opperkoopman, schout bij nagt der oorlogsvloot Joannes Urselinx behelsende desselfs consideratiën over den vervallen handel tot Tutucurijn en ten custe Madure file 2509, folio 798-799