Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 9, 1692 De fluyt de Gideon naer Indermayoe[268] om hout te halen file 2509, folio 755-756
Nov. 9, 1692 Met den resident van Samarang Abraham Smetser file 2509, folio 756
Nov. 10, 1692 Het jagt Gaesperdam van Japara[269] file 2509, folio 756
Nov. 11, 1692 Briefje[270] van Japara per de patsjallang de Zeehaes file 2509, folio 757
Nov. 11, 1692 Idem[271] van Sirrebon per deselve patsjallang file 2509, folio 757
Nov. 11, 1692 Briefje[272] van Ambon per de chialoup van den borger Jochum Engel file 2509, folio 757-758
Nov. 11, 1692 Resolutie om ’s Compagnies maten en gewigten jaarlijkste doen eycken file 2509, folio 758
Nov. 12, 1692 Duplicatie briefje[273] van Japara per Inlants vaertuygh file 2509, folio 758
Nov. 12, 1692 Arrivement van de fluyt Sparwoude uyt Ternaten file 2509, folio 758
Nov. 12, 1692 Benaminge der brieven[274] daermede ontfangen file 2509, folio 758-759
Nov. 12, 1692 Arivement van ’t jagtje Schiebroek van Cormandel met het eerste schrijven[275] deses jaars van daer file 2509, folio 759-760
Nov. 12, 1692 Vertreck van de fluyten den IJsselt en de Civetkat nevens ’t jagt Jamby nae Bengale over Malacca file 2509, folio 760
Nov. 12, 1692 Idem van ’t jagt Sillida over Malacca, Ceylon en Mallabaar na Persia file 2509, folio 760
Nov. 12, 1692 Benaminge der brieven[276] die daermede werden afgesonden file 2509, folio 760-761
Nov. 12, 1692 Specificatie van den versondene goederen in de gemelte schepen voor verscheyde comptoiren file 2509, folio 761-762
Nov. 12, 1692 Vertreck van de fluyt Egelenburgh nae Palimbang file 2509, folio 762
Nov. 12, 1692 Met een briefje[277] aan ’s Compagnies residenten nevens twee dittos aan den Sultan en Pangeran Area file 2509, folio 762
Nov. 12, 1692 Insertie der missive[278] van Haer Edelens aan den Zultan van Palimbang file 2509, folio 763-764
Nov. 12, 1692 Idem van de missive[279] van sabandhaer Gerard van de Voorde aan den Pangeran Area file 2509, folio 765-766
Nov. 12, 1692 De chialoup de Doradus nae Timor over Japara met schrijven[280] nae beyde die plaatsen file 2509, folio 766-767