Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 29, 1692 En ditto van den Portugesen capiteyn Anthonio Hornay file 2509, folio 664
Sept. 29, 1692 En een ditto van den Senghadjie Dassi en de orangkaya van Lamahera file 2509, folio 664
Sept. 29, 1692 Mitsgaders een[218] van den capiteyn Joan Bervelt en raat tot Sourabaya verselt van twee Javaanse olas file 2509, folio 664
Sept. 29, 1692 Insertie der missive van den Portugesen capitein generael Anthonio Hornaij file 2509, folio 665-667
Sept. 29, 1692 Alsmede van een memorie[219] door denselven daernevens gevoegt file 2509, folio 668-671
Sept. 29, 1692 Idem van de missive van den Senghadjie Dasie en orangkayes van Lamahera file 2509, folio 671-673
Sept. 29, 1692 Mitsgaders van de twee Javaanse olas van Sourabaya ontfangen file 2509, folio 673-674
Sept. 29, 1692 Besluyt om met het project van de Ankese revier te stoppen voort te varen file 2509, folio 674
Sept. 29, 1692 Alsmede om het capitael der bekende en onbekende wesen uyt de weeskamer in de Batavise negotieboeken op een aparte reecquening te laten overschrijven file 2509, folio 675
Sept. 29, 1692 En geen intrest voortaan daervan te betalen file 2509, folio 675
Sept. 29, 1692 Verdere poincten van resolutie rakende de weescamer file 2509, folio 675
Sept. 29, 1692 Idem van boedelmeesters om te demonstreren waerin het capitael bestaet dat van haer bij de Compagnie op intrest loopt file 2509, folio 676
Sept. 30, 1692 Den borger Theunis van Cleeff van Malacca file 2509, folio 676
Sept. 30, 1692 Met een briefje[220] en een request van den independent fiscael Arnoldus Hackius file 2509, folio 676
Sept. 30, 1692 Versoekende weder in zijn ampt en vrijheyt herstelt te mogen werden file 2509, folio 676
Sept. 30, 1692 Resolutie om de rijs tot 17 à 18 rds het last in te kopen om den klenen aanbrengh file 2509, folio 676-677
Sept. 30, 1692 Den Banda’s burger Pieter Verhoeve toegestaan het incoopen van een vaertuyg om daermede op de Bandase eylanden te varen file 2509, folio 677
Sept. 30, 1692 Besluyt om den coopman Willem Sabelaer te doen betalen de quade schulden door hem op Palimbang gemaekt file 2509, folio 677
Sept. 30, 1692 Idem om den burger Willem Sgriffius door den fiscael te laten aanspreken file 2509, folio 677
Sept. 30, 1692 Omdat tegens het arrest van den fiscael Arnoldus Hackius van Malacca nae herwaerts vertrocken was file 2509, folio 677