Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 18, 1692 ’t Schip Coeverden van Indermayoe[123] met houtwerken file 2509, folio 515
July 18, 1692 De heer raat extraordinair Abraham van Riebeeck aangestelt tot censur over de druckerije file 2509, folio 515
July 18, 1692 Agus Wetan en Rana Wangsa hoofden van partije weggelopene uyt het district van Batavia in dat van Bantam in de ketting geklonken om soodanig nae Ceylon gesonden te werden file 2509, folio 515-516
July 21, 1692 ’t Jaght Zillida van Bantam met een ladinge peper en briefje[124] van den gesaghebber file 2509, folio 516
July 21, 1692 Den borger Theunis van Cleeff van Malacca met een briefje[125] van den gesaghebber Dirck Comans file 2509, folio 516
July 21, 1692 En een ditto[126] van den independent fiscael Arnoldus Hackius file 2509, folio 516
July 22, 1692 De patsjallang de Zeehaas van Bantam met een briefje[127] van den gesaghebber file 2509, folio 517
July 22, 1692 Idem[128] van Macassar van den president Francoys Prins en raat per den burger Cornelis Coops file 2509, folio 517
July 22, 1692 Met notificatie van de aancomste van seker vaertuygh tot Cumbawa met eenigh volck van den gevlugten capitein Jacob Jansz. de Roy file 2509, folio 517
July 23, 1692 ’t Jagt de Zeyst van Macasser over Bima file 2509, folio 518
July 23, 1692 Met een briefje[129] van den ondercoopman Joannes Junius en resident Christoffel Nootnagel file 2509, folio 518
July 23, 1692 Alsmede een dito van Conink van Tambora file 2509, folio 518
July 23, 1692 Insertie der laetstgemelte missive file 2509, folio 518-522
July 23, 1692 Vier gevangens van het volk van capitein Jacob Jansz. de Roy met de Zeyst alhier aangebragt file 2509, folio 522
July 23, 1692 Geven voor dat denselven De Roy tusschen Banca en Bliton in een Engels schip is overgestapt file 2509, folio 522
July 24, 1692 d’Heer directeur generael Joan van Hoorn getrouwt file 2509, folio 523-528
July 24, 1692 ’t Jagtje de Herderin uyt de Straat Banca terugge file 2509, folio 528
July 24, 1692 Van ’t kruyssen op de Chinese peper sluykers file 2509, folio 528
July 28, 1692 De fluyt ’t Huys te Spijk van Tagal en Sirrebon met houtwercken file 2509, folio 528-529
July 28, 1692 Alsmede twee briefjens[130] van beyde die plaatsen file 2509, folio 529