Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 13, 1666 [Klaverskercke over Malacca nae Japan en Hilversum en Esperansa directelijk derwaerts] file 2469, folio 197
July 13, 1666 [De opperchirurgijn deses Casteels te stellen tot lieutenant over de dienaren van de penne en eerste klerk Joannes Camphuys tot vaendrager] file 2469, folio 197
July 14, 1666 Opperdoes uyt het vaderlant file 2469, folio 198
July 15, 1666 De gesant nae Berbes keert nae huys file 2469, folio 198
July 15, 1666 Tholen en Leerdam in de Straet file 2469, folio 198
July 15, 1666 De Vliegh van Malacca over Palimbangh file 2469, folio 198-199
July 15, 1666 Esperance nae Japan file 2469, folio 199
July 15, 1666 Resolutie over het veroverde Engels scheepje Bona Ventura file 2469, folio 200
July 17, 1666 Ulpendam van Macassar over Ternaten, Bouton en Japara file 2469, folio 200
July 17, 1666 Een briefjen van Japara file 2469, folio 200-201
July 18, 1666 Hoorn van Timor file 2469, folio 201
July 19, 1666 Tholen en Leerdam van Suratta over Wingurla en Seylon file 2469, folio 201-202
July 19, 1666 Resolutiën file 2469, folio 202
July 19, 1666 [Request van den adsistent Jan van Hoogenhoeck wegens de particuliere handel van fiscael Louys Philibert] file 2469, folio 202-203
July 20, 1666 Op ordinarie wijse ingehaelt de brieven van de Coningen van Ternaten, Tidoor, Batchian en Bouton file 2469, folio 203
July 20, 1666 Brieff van den Coning van Ternaten aen Haer Edelens file 2469, folio 203-206
July 20, 1666 Brieff van den Koning van Tidoor file 2469, folio 206-212
July 20, 1666 Brieff van den Koning van Batchian file 2469, folio 212
July 20, 1666 Brieff van den Koning van Bouton file 2469, folio 213-215
July 20, 1666 Resolutiën file 2469, folio 215