Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 25, 1691 Aenkomste van een Portugees scheepje genaamt Nossa Senhora Depenha van Timor file 2507, folio 502
Oct. 25, 1691 Idem van den Angabey Bradja Patty van Sumanap met 4 Inlandse vaartuygen geladen met provisiën voor de retourvloot file 2507, folio 502
Oct. 25, 1691 Insertie van een briefje van Radeen Aria Poelangdjiwa regent tot Sumanap aan Haar Edelens file 2507, folio 502-503
Oct. 26, 1691 Briefje[300] naar Banda per de chialoup van den borger Tobias Hardecop file 2507, folio 503
Oct. 26, 1691 Den capiteyn van ’t Engelse scheepje de Robijn Henry Lourens om sijne siekte toegestaan aan land te logieren file 2507, folio 503
Oct. 26, 1691 Dog den Engelsman Lemuel Blackmore een request overgelevert hebbende in de Engelse tale is hetselve weder overgegeven om eerst te translateren file 2507, folio 503
Oct. 26, 1691 Den Portugees Louis Fransisco Continjo gelt geboden voor sijn medegebragte sandelhout file 2507, folio 503
Oct. 26, 1691 En goet gevonden met een anker te gerieven file 2507, folio 504
Oct. 26, 1691 Aan de gesanten van Bima toegestaan het vercopen van agt slaven en slavinnen file 2507, folio 504
Oct. 26, 1691 De predikbeurte in de Portugese kerk des sondaghs voormiddags eenigen tijt stil gestaan hebbende sal weder voortgaan file 2507, folio 504
Oct. 26, 1691 De plaats onder de punt Vollenhoven op het eyland Onrust tot een kruytkelder te gebruyken file 2507, folio 504
Oct. 26, 1691 De jaarlijxe reeckening van heemraden te laten geschieden den laasten deser file 2507, folio 504
Oct. 27, 1691 ’t Jagt de Peperthuyn nae Japara file 2507, folio 505
Oct. 27, 1691 Briefje[301] van Bantam per Inlands vaartuyg file 2507, folio 505
Oct. 27, 1691 ’t Jagt Sint Martensdijk van Sirrebon met den resident Isaac Ringh file 2507, folio 505
Oct. 28, 1691 Briefje[302] van Bantam per den Chinees Heko file 2507, folio 505
Oct. 29, 1691 Den borger Abraham Holscher na Bantam met een briefje[303] en om aldaar partije rijs aan d’E. Compagnie te leveren file 2507, folio 505
Oct. 29, 1691 De chialoup de Tonijn afgelegt file 2507, folio 505
Oct. 29, 1691 En weder een andere van den borger Arie Steck ingecogt file 2507, folio 506
Oct. 30, 1691 Den Engelsman Lemuel Blackmore brengt sijn request[304] van den 26e deser getranslateert in Rade van India file 2507, folio 506