Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 14, 1691 Korten inhout desselfs file 2507, folio 407
Sept. 14, 1691 Briefje[258] van Sirrebon mede per Inlands vaartuyg file 2507, folio 407
Sept. 14, 1691 Beswaernissen van de heer Joan van Hoorn over het aennemen van de generale directie file 2507, folio 407
Sept. 15, 1691 Vertreck van de Johoorse gesanten file 2507, folio 408
Sept. 15, 1691 Insertie der missive[259] van dese regering aen den coning haar meester file 2507, folio 408-412
Sept. 15, 1691 Idem[260] aen den Dato Bandhara Siry Maharadja van Johor file 2507, folio 412-413
Sept. 16, 1691 Terugkomste van de patsjallang de Zeehaes van Bantam met een briefje[261] van den gesaghebber en raad file 2507, folio 413
Sept. 16, 1691 Hebbende in de heenreyse de eylanden de Menseter en Klene Compbuys aengedaen dog geen slaven vervoerders gevonden file 2507, folio 413
Sept. 16, 1691 Dog had den Zultan en rijxbestierder van Bantam daer tegens uytsettinge gedaen file 2507, folio 413
Sept. 16, 1691 Den insaem van witte peper tot Bantam van weynig verwagtinge file 2507, folio 414
Sept. 17, 1691 Het project tot de overgifte van het generael gouvernement door de heer Joannes Camphuys aen de heer Willem van Outhoorn geapprobeert file 2507, folio 414
Sept. 17, 1691 En daertoe vastgestelt den 24en september 1691 hier aen land file 2507, folio 414
Sept. 17, 1691 En de 26en ditto op Onrust en de rhede file 2507, folio 414
Sept. 17, 1691 Den E. Hendrick Dijckman vercoren tot capiteyn over de compagnie pennisten van ’t Casteel file 2507, folio 414
Sept. 17, 1691 Insertie van het voorsz. project tot voorstellinge file 2507, folio 414-425
Sept. 18, 1691 Lijfwagt voor de Hr. generael Joannes Camphuys beraemt naer het afleggen van de regeringe file 2507, folio 425
Sept. 18, 1691 Idem …[262] rds voor extraordinaire onkosten file 2507, folio 425
Sept. 19, 1691 Deliberatie en besluyt over het geschrift van de heer Joan van Hoorn rakende het aennemen van de generale directie file 2507, folio 425-426
Sept. 21, 1691 Nader deliberatie en besluyt over hetselver subject file 2507, folio 426
Sept. 21, 1691 Waerop de heer Joan van Hoorn sig verclaert de directie te sullen aennemen file 2507, folio 427