Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 25, 1732 Specificatie der ladingen van gemelte bodems file 2566, folio 511-519
July 24, 1732 Publicque voorstelling en authorisatie van den heere Mr. Dirk van Cloon tot gouveneur generaal van Nederlands India file 2566, folio 491-504
July 24, 1732 De vaderlandse en Caabse papieren van de scheepen de Ketel, Adrichem en Cornelia ontfangen file 2566, folio 504
July 24, 1732 Uytgevaren met 241 coppen file 2566, folio 504-505
July 24, 1732 Hoeveel daarvan verlooren en aan de Caab gelaten heeft file 2566, folio 505
July 24, 1732 Brengt nog 206 coppen file 2566, folio 505
July 24, 1732 Lading van gemelte bodem file 2566, folio 505-508
July 24, 1732 Bedragende f. 222593:1:-- file 2566, folio 508
July 23, 1732 De scheepen Adrichem en de Ketel met de Cornelia in de Straat file 2566, folio 489-490
July 23, 1732 Ook wierd coopman Pieter van der Snippe eerste in de Banjermassingse commissie fugityf file 2566, folio 490
July 22, 1732 Het jagt de Merwe van Bantam terug file 2566, folio 487
July 22, 1732 Den koning aldaar gereconfaleceert file 2566, folio 487
July 22, 1732 Nederhoven van Cheribon met schrijvens file 2566, folio 487-488
July 22, 1732 Lading van voorszeide bodem file 2566, folio 488
July 22, 1732 Dies bedragen file 2566, folio 488
July 22, 1732 Castor en Pollux uyt het vaderland op de rheede file 2566, folio 488
July 22, 1732 Is uytgevaren voor de Kamer Amsterdam file 2566, folio 488
July 22, 1732 Met 79 coppen file 2566, folio 488
July 22, 1732 Hoeveel daarvan verlooren en aan de Caab gelaten heeft file 2566, folio 488-489
July 22, 1732 Brengt nog 78 coppen hier aan file 2566, folio 489