Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 3, 1732 Boekenroode na Siam met brieven aan den koning en berquelang file 2566, folio 540
Aug. 3, 1732 Benevens een brief aan de bedientens file 2566, folio 540
Aug. 3, 1732 Waarbij het voornemen om van Siam op te breken soo het niet beter met den handel ging, werd bekentgemaakt file 2566, folio 541
Aug. 3, 1732 Insertie der brieven aan den koning, den berquelang en het briefje aan den Siamsen sabandhaar file 2566, folio 541-552
Aug. 3, 1732 Die aan den koning file 2566, folio 541-543
Aug. 3, 1732 Aan den oya berquelang file 2566, folio 543-551
Aug. 3, 1732 Aan den Siamsen sabandhar file 2566, folio 551-552
Aug. 3, 1732 Specificatie der afgeslotene goederen met Boekenroode voor Siam file 2566, folio 552-554
Aug. 3, 1732 Bedragende f. ... file 2566, folio 554
Aug. 3, 1732 Den boekhouder van Beekvliet in de Straat file 2566, folio 554
Aug. 3, 1732 Westerdijxhorn in de Straat file 2566, folio 554
Aug. 1, 1732 Het schip Margaretha na Samarang om rijst file 2566, folio 536
Aug. 1, 1732 Den geëligeerden tweeden administrateur Jan van Ewijk file 2566, folio 536
Aug. 1, 1732 En een brief aan de bedientens aldaer file 2566, folio 536
Aug. 1, 1732 Specificatie van het afgestokene voor Samarang file 2566, folio 536
Aug. 1, 1732 Bedragende f. 241630:8:8, -- file 2566, folio 536-537
Aug. 1, 1732 ’t Casteel van Woerden uyt het vaderland op de rheede file 2566, folio 537
Aug. 1, 1732 Hoeveel daarvan op de reyse verloren en aan de Caab gelaten heeft file 2566, folio 537
Aug. 1, 1732 Brengt hier nog 186 mannen aan file 2566, folio 537
Aug. 1, 1732 Aangebragte lading van dien bodem file 2566, folio 538-540