Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 18, 1691 Idem het afschrift van Haar Edelens missive van 16e July aen den Sousouhounang file 2507, folio 380
Aug. 18, 1691 De patsjallang de Witvis over Sirrebon nae Tagal met den resident Willem de Rave en schrijven[236] nae beyde die plaetsen file 2507, folio 380
Aug. 18, 1691 Insertie van een briefje[237] aen den regent van Imbanagara file 2507, folio 380-381
Aug. 20, 1691 ’t Vertreck van ’t schip ’t Huys te Spijk nae Ziam file 2507, folio 381-382
Aug. 21, 1691 Briefje[238] van Bantam per de patsjallang de Leervis file 2507, folio 382
Aug. 22, 1691 Doodvonnisse van heeren schepenen tegens Manga van Bougis over begane moort geapprobeert file 2507, folio 382
Aug. 22, 1691 Besluyt om den Abessinesen gesant met het schip de Maes nae Surrate te laten vertrecken en omtrent de te doene geschenken te handelen als anno 1675 file 2507, folio 382
Aug. 25, 1691 ’t Jagt de Coning van Bantam van Tagal met een houtladinge en een briefje[239] van den resident file 2507, folio 383
Aug. 25, 1691 Besluyt om den Eerw. Petrus Costerus op het voordraegen van den kerckenraad voor een springtogtje nae Japara te senden file 2507, folio 383
Aug. 25, 1691 Onvermindert sijn beroep nae Ternaten file 2507, folio 383
Aug. 25, 1691 En wijders den dienst der kranckbesoekers in de stad in 4 vaste wijken onder even soo veel permanente kranckbesoekers te verdelen file 2507, folio 383
Aug. 30, 1691 Naerdermeer van Japara met een ladinge houtwercken file 2507, folio 383
Aug. 30, 1691 Hebbende bij sig gehad een vlot van vier kerckbalken dat tusschen wegen stucken en weggeraakt is file 2507, folio 384
Aug. 30, 1691 Arrivement van ’t bootje ’t Wout uyt Ternaten[240] file 2507, folio 384
Aug. 31, 1691 Besluyt over de inhalinge der brieven van de coningen van Tidoor en -Batchian nevens de rijxraden van Ternaten file 2507, folio 384
Aug. 31, 1691 Aengecome vaartuygen file 2507, folio 384-386
Aug. 31, 1691 Vertrocke vaertuygen file 2507, folio 386-387
Aug. 31, 1691 Overledene file 2507, folio 387
Aug. 31, 1691 Gedoopte file 2507, folio 387
Aug. 31, 1691 Getrouwde file 2507, folio 388