Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 30, 1691 En den resident Willem de Rave file 2507, folio 348
July 30, 1691 De heeren raden Isaac de St. Martin, Dirck de Haes, Wouter Valcomer gecommitteert te confereren met de Palimbangse gesanten file 2507, folio 349
July 30, 1691 Voorstel en versoek van Sijn Edelheyt den heere Joannes Camphuys om sijn bedieninge van gouverneur generael te mogen afleggen en aen sijn vervanger over te geven file 2507, folio 349
July 31, 1691 ’t Vertreck van ’t fluytje Claverblat nae Bengale file 2507, folio 349-350
July 31, 1691 Per Inlands vaartuyg briefje[219] van Sirrebon file 2507, folio 350
July 31, 1691 Idem van den Pangeran van Sammadangh file 2507, folio 350
July 31, 1691 ’t Jagtje Nieuw Malacca afgelegt file 2507, folio 350
July 31, 1691 Besluyt om den schipper van de Goede Hoop Wessel Jansz. Coese over het ophouden van ’s Compagnies papieren aen De Caep door den fiscael te laten aenspreken file 2507, folio 350
July 31, 1691 Dog den schipper van St. Martensdijk Adriaen Kempe wegens het niet aendoen van de Cormandelse zuyder comptoiren op sijne herwaerts reyse anno 1689 vrij gesproken file 2507, folio 350-351
July 31, 1691 Aenleg van verscheyde schepen als: d’Hantboog nae Cormandel, Honsholredijk en Hobré nae Persia, de Maas nae Suratte, ’s Lands Welvaren over Mallabaer en Ceylon, mitsgaders Waterland, de Ridderschap, de Waelstroom, den Eenhoorn en Schoondijke van Batavia na ’t vaderlandt file 2507, folio 351
July 31, 1691 De prædicanten Wilhelmus Wijngaarden en Augustinus Tornthon tot vaste leraren van Batavia beropen file 2507, folio 351
July 31, 1691 Met besluyt dat haer Eerwaerdens en voortaen alle predicanten haar sullen moeten bequaem maeken om nevens het Nederduyts ook in het Maleyts of Portugees te konnen predicken file 2507, folio 351
July 31, 1691 Aengecome vaartuygen file 2507, folio 351-353
July 31, 1691 Vertrockene vaartuygen file 2507, folio 353-355
July 31, 1691 Overledene file 2507, folio 355
July 31, 1691 Gedoopte file 2507, folio 355
July 31, 1691 Getrouwde file 2507, folio 355
July 31, 1691 Geëxecuteerde file 2507, folio 355-356
Aug. 1, 1691 Vertreck van ’t jagtje de Zeyst naer Sumatra’s Westcust file 2507, folio 357
Aug. 5, 1691 Arrivement van ’t jagt Jamby uit Suratte file 2507, folio 357