Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 25, 1694 Met schrijven van daar[274] en van Sourabaya [275] file 2513, folio 657
Sept. 25, 1694 Sindouredja van Cartasoura op Japara en bij den commandeur Joan Albert Sloot ter audiëntie file 2513, folio 657
Sept. 25, 1694 Doet eenlijk de groetenis van sijn meester den Sousouhounang en sijn soon Pangeran Depatty file 2513, folio 658
Sept. 25, 1694 Den gesaghebber van het kruysvlootje tot Sourabaya Leendert Leendertsz. begaat een ongeluckige manslag file 2513, folio 659
Sept. 25, 1694 Ladinge van ’t schip Couverden file 2513, folio 659
Sept. 26, 1694 Arrivement van de schepen ’t Huys te Loo en de Crab van Ceylon file 2513, folio 659
Sept. 26, 1694 Ladinge van ’t schip ’t Huys te Loo file 2513, folio 660-661
Sept. 26, 1694 Idem van de fluyt de Crab file 2513, folio 661
Sept. 26, 1694 Aancomste van ’t schip den Eenhoorn van Cormandel file 2513, folio 662
Sept. 26, 1694 Met schrijven[277] van den gouverneur en raat ‘tot Nagapatnam’ file 2513, folio 662
Sept. 27, 1694 ’t Fluytje de Haan comt van Macassar met schrijven[278] van den gesaghebber Matheus Schenkenberg en raat file 2513, folio 663
Sept. 27, 1694 De coningen van Bone en Goa hebben aan dese regering nog niet geschreven file 2513, folio 663
Sept. 27, 1694 Soo men meende om die van Mandhaar en Touradja te bestoken file 2513, folio 663
Sept. 27, 1694 Ladinge van ’t Haantje file 2513, folio 663-664
Sept. 28, 1694 Ladinge van dien bodem file 2513, folio 665
Sept. 30, 1694 Met partije militaire in plaat van andere die haar tijt hebben uytgedient file 2513, folio 668
Oct. 4, 1694 Item den gesuspendeerden predikant Petrus Jacobus Kosterus naer ’t vaderlant buyten exercitie van dienst file 2513, folio 674
Oct. 5, 1694 Aen de paghter van de groente markt, een maent surceance g’accordeert file 2513, folio 675
Oct. 7, 1694 Missive[284] van Macassar file 2513, folio 676
Oct. 7, 1694 Onder anderen van inhout gelijk besijden file 2513, folio 676-677