Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Sept. 12, 1694 Item van Bantam met nog een ander briefje[261] van Merensteyn file 2513, folio 641
Sept. 13, 1694 Item van de ladinge file 2513, folio 642-643
Sept. 14, 1694 Schipper Dirk van Lovelde toegestaan sonder commando te repatriëren file 2513, folio 644
Sept. 14, 1694 En Jan van Haren als boekhouder in dienst aangenomen file 2513, folio 644
Sept. 15, 1694 Arrivement van ’t fregatje de Bije van Ceylon met de nevenstaande brieven[263] file 2513, folio 644-645
Sept. 15, 1694 Den Chinees Tanhoko komst van Tanjongpoura en ’t gebergte Goenong Parang terugge file 2513, folio 646
Sept. 17, 1694 Ladinge van desen bodem file 2513, folio 647
Sept. 18, 1694 Briefje[265] van Banda per den christen Chinees Jacob Abramsz. file 2513, folio 647
Sept. 18, 1694 De ongelden op ’t sluyten der boeken als van outs te examineren file 2513, folio 648
Sept. 21, 1694 Resolutie over de saken van Mallabaar mits het overlijden van den commissaris Floris Blom file 2513, folio 651
Sept. 21, 1694 En om het nodige door den commandeur Adriaan van Ommen en raat te laten afdoen file 2513, folio 651-652
Sept. 21, 1694 Alsmede den gedeporteert schipper Jan van Haren file 2513, folio 652
Sept. 22, 1694 Briefje[271] van Sirrebon per Inlands vaartuyg file 2513, folio 653
Sept. 23, 1694 Aancomste en inhalinge van de heer Joannes Cops per ’t jagt Meydregt uyt Banda file 2513, folio 653-654
Sept. 23, 1694 Sijn E. levert over een missive van hem en den raat in Banda de dato ultimo augustus 1694 file 2513, folio 654
Sept. 23, 1694 Ladinge van ’t jagt Meydregt file 2513, folio 654-655
Sept. 24, 1694 Ladinge van ’t schip de Moercappel file 2513, folio 655-656
Sept. 24, 1694 Item van ’t schip IJsselmonde file 2513, folio 656
Sept. 24, 1694 Eerste sessie van de heer raat extraordinaris Joannes Cops file 2513, folio 656-657
Sept. 25, 1694 ’t Schip Couverden comt van Japara file 2513, folio 657