Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 12, 1691 Insertie van Haer Edelens missive[227] aen den Sultan van Bantam file 2507, folio 367-370
Aug. 12, 1691 Idem van de acte van renovatie[228] der contracten tusschen d’Edele Compagnie en de tegenwoordigen Zultan file 2507, folio 370-373
Aug. 12, 1691 Ratificatie op de bovenstaande acte van renovatie[229] der contracten file 2507, folio 373-374
Aug. 12, 1691 Insertie van de acte van renovatie[230] der acte obligatoir file 2507, folio 374-375
Aug. 12, 1691 Acte van renovatie[231] van de acte van remis file 2507, folio 375-376
Aug. 12, 1691 Ratificatie op de bovenstaande acte van remis[232] file 2507, folio 376-377
Aug. 12, 1691 Briefje[233] van Sirrebon per Inlands vaartuyg van den 10e deser file 2507, folio 377
Aug. 12, 1691 Korten inhout desselfs file 2507, folio 377
Aug. 13, 1691 Briefje[234] van Bantam met partije Inlands harpuys file 2507, folio 377
Aug. 13, 1691 Den gesant van Abessina comt terugge van Edam file 2507, folio 377-378
Aug. 14, 1691 Briefje[235] nae Bantam per de patsjallang de Leervis file 2507, folio 378
Aug. 15, 1691 Missive van Japara van den commandeur Joan Albert Sloot en raat de dato 10e deser file 2507, folio 378
Aug. 15, 1691 De Balemboangse gesanten met de jagtjens de Nicolaes, Craanvogel, en Snaauw, waren aldaer aengecomen file 2507, folio 378
Aug. 15, 1691 Dog om de continuerende gerugten der Javaanse quade voornemens voor eenige dagen opgehouden file 2507, folio 378
Aug. 15, 1691 En ook Haar Edelens missive aen den Sousouhounang om redenen nog niet bestelt file 2507, folio 378
Aug. 16, 1691 Vertrek van de fluyt de Handboog naer Cormandel file 2507, folio 378-379
Aug. 16, 1691 Idem van de fluyten Bovencaspel en Westbroek nae Bengale file 2507, folio 379
Aug. 17, 1691 De fluyt Westeramstel nae Japara file 2507, folio 379-380
Aug. 17, 1691 Versoek van de gesamentlijke aansprekers om mede toegelaten te werden tot het verhuuren van rouwmantels, presenterende dat te doen voor de helft minder als de doodgravers en dan nog een derde van dien voor den armen te geven file 2507, folio 380
Aug. 18, 1691 De borger Joannes Moors nae Japara met een copye van de missive op gisteren met Westeramstel derwaerts gesonden file 2507, folio 380