Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 5, 1691 Arrivement van ’t jagt Jamby uit Suratte file 2507, folio 357
Aug. 5, 1691 Sijnde den schipper gisteren overleden en heden begraven file 2507, folio 357
Aug. 5, 1691 Papieren[220] van het schip ’t Casteel Batavia met genoemde bodem ontfangen file 2507, folio 357-358
Aug. 5, 1691 Ontfang en insertie van een briefje[221] van ’s Compagnies makelaers in Suratte file 2507, folio 358-361
Aug. 6, 1691 Vertreck van ’t retourschip de Goede Hoop over Cormandel en Ceylon naer ’t vaderlandt file 2507, folio 361
Aug. 6, 1691 Notitie van het daermede versondene[222] nae Cormandel file 2507, folio 361-362
Aug. 7, 1691 Per Inlandts vaartuyg briefje[223] van Sirrebon file 2507, folio 362
Aug. 7, 1691 Korten inhout desselfs file 2507, folio 362
Aug. 7, 1691 Audiëntie van den Abessinasen gesant bij den gouverneur generael file 2507, folio 362
Aug. 7, 1691 Den vendrich Nicolaes Blom nae Bantam met een Inlands vaartuyg en een briefje[224] aen den gesaghebber en raadt aldaer file 2507, folio 363
Aug. 7, 1691 Besluyt der heeren raeden over het versoek van de heer generael Joannes Camphuys om sijne bedieninge te mogen overgeven file 2507, folio 363
Aug. 8, 1691 Conferentie met de gesanten van Palimbang file 2507, folio 363-365
Aug. 8, 1691 De gesanten van Bantam in ’s Compagnies thuyn getracteert file 2507, folio 365
Aug. 9, 1691 Per Inlandts vaartuyg briefje[225] van Sourabaya van den capitein Joan de Moor en raat file 2507, folio 365
Aug. 9, 1691 Korten inhout desselfs file 2507, folio 365-366
Aug. 11, 1691 Den gesant van Abessina ‘genaamt Choodja Morat’ naer Edam om getracteert te werden file 2507, folio 366
Aug. 12, 1691 Vertrek van ’t schip Courtgene nae Bantam met des Sultans gesanten file 2507, folio 366
Aug. 12, 1691 Idem de gecommitteerdens Jan Francen Holsteyn, Willem Caaf en Willem Kuffelaer file 2507, folio 366
Aug. 12, 1691 Papieren[226] de gemelte gesanten medegegeven file 2507, folio 366-367
Aug. 12, 1691 Idem aen de voorgemelte gecommitteerdens file 2507, folio 367