Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
July 16, 1691 Insertie der missive[202] van haer Edelens aen den Balemboangse Sousouhounang file 2507, folio 328-330
July 16, 1691 Idem[203] aen de Sousouhounang Mataram file 2507, folio 330-333
July 16, 1691 Alsmede aen den regent van Sumanap Radeen Aria Poelangdjiewa[204] file 2507, folio 334-336
July 16, 1691 Briefje[205] van Bantam per Inlands vaartuyg file 2507, folio 336
July 17, 1691 Besluyt over de publicque te doene reeckening door de buyten regenten van ’t lazarushuys file 2507, folio 336
July 17, 1691 ’t Schip de Vrijheyt afgelegt file 2507, folio 336
July 18, 1691 In rade van India gebesoigneert over de saken van Sumatra’s Westcust file 2507, folio 337
July 19, 1691 ’t Jagtie de Conink van Bantam om een houtladinge nae Tagal file 2507, folio 337
July 20, 1691 De Palimbangse gesanten leveren over een tweede brief van den den koning haer meester file 2507, folio 337
July 20, 1691 Insertie derselve file 2507, folio 337-338
July 21, 1691 Vertreck van den Angabey Karta Juda naer Intchiassem file 2507, folio 338
July 21, 1691 Medenemende den Javaen Astra Juwa alias Astra Mangala file 2507, folio 338
July 21, 1691 Per Inlands vaartuyg briefje[206] van Sirrebon file 2507, folio 338
July 21, 1691 Arrivement van de heer Dirck de Haes met het schip Hendrick Maurits van Ambon naer Macassar file 2507, folio 338
July 21, 1691 Werdende met de gewone swier en eere ingehaelt file 2507, folio 338
July 21, 1691 Benaminge der papieren[207] door Sijn Edelheyt overgelevert rakende sijn commissie en verrigten op Macasser file 2507, folio 339
July 21, 1691 Nevens twee Maleytse brieven van den coningen van Bone[208] en Goa[209] file 2507, folio 339
July 21, 1691 Insertie van derselver translaten file 2507, folio 339-342
July 22, 1691 Kiay Aria Soeta Wisastra nae Bamtan met een briefje[210] van de heer Isaac de Saint Martin aen den koningh file 2507, folio 342
July 22, 1691 En een ditto[211] van Haer Edelheyt aen den gesaghebber Louis de Keyser file 2507, folio 342