Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 22, 1666 Resolutiën file 2469, folio 173
June 22, 1666 [Halve premie aen de Esperance toegelegt] file 2469, folio 173
June 22, 1666 [Zeebrieff aen den Sultan van Bantam voor sijn jonck nae Jamlon te vaeren] file 2469, folio 173
June 22, 1666 [Vlielant van Anjer op te ontbieden en de Joncker verder uytwaerts te laeten kruysen] file 2469, folio 173
June 22, 1666 [Een chailoup naer de Straet om de brieven uit Brederode te lighten] file 2469, folio 173
June 22, 1666 [Conditie voor aen de Compagnies te leveren ijserwerck] file 2469, folio 173
June 23, 1666 Nieuwpoort over Quelangh nae Japan met d’Hr. Daniël Six file 2469, folio 173-174
June 23, 1666 Overveen en Poelsnip directelijk nae Quelangh file 2469, folio 174
June 23, 1666 Een jonck nae Quinam file 2469, folio 174
June 23, 1666 De chialoup de Snoeck nae Anjer file 2469, folio 175
June 23, 1666 Een briefjen nae Bantam file 2469, folio 175
June 24, 1666 Resolutiën file 2469, folio 175
June 24, 1666 [Sententie des doots geapprobeert tegen eenen Manuël van Goa] file 2469, folio 175
June 25, 1666 Brederoode in de Straet en de brieven van d’Heeren 17en aen landt file 2469, folio 175
June 25, 1666 Resolutiën file 2469, folio 175
June 25, 1666 [De Castiliaensen capiteyn Juan d’Erguese met een stierman en 3 à 4 matrosen te accommoderen] file 2469, folio 176
June 25, 1666 [Francisco Punto en Maria Corda licentie vergunt nae Manilha met Juan d’Erguese] file 2469, folio 176
June 26, 1666 Justitie gedaen aan Manuël van Goa file 2469, folio 176
June 26, 1666 Brederoode uyt het vaderlant file 2469, folio 176
June 26, 1666 De Witte Leeuw uyt het vaderlant file 2469, folio 176-177