Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 30, 1691 Daermede afgesondene brieven[57] file 2507, folio 39
Jan. 30, 1691 Insertie van 4 brieven[58] aen de Timorse bontgenoten en grooten file 2507, folio 39-51
Jan. 30, 1691 ‘Eerstelijk de missive[59] aen de princen en regenten van Coepangh, Sonnebay, Amabey, en Sorrebeang’ file 2507, folio 39-42
Jan. 30, 1691 ‘Brief[60] aan alle des Compagnies getrouwe en oude bondgenoten en regenten op het land van Solor’ file 2507, folio 42-45
Jan. 30, 1691 ‘Brieff[61] aen de regenten en hoofden van alle de Compagnies bondgenoten en onderdanen op het eyland Rotty’ file 2507, folio 45-49
Jan. 30, 1691 ‘Briefje[62] aan Radja Tonquenak van Raccauw op ’t eyland Rotty op Timor’ file 2507, folio 49-51
Jan. 30, 1691 De gesanten van Patany nae Java’s Oostcust gelicentieert file 2507, folio 51
Jan. 30, 1691 Om eenige Javaanse dansmeyden van des Sousouhounangs vrouw te coopen file 2507, folio 51
Jan. 30, 1691 De doorgebroke dijk van Molenvliet door heemraden nevens de daarbij geïnteresseerdens weder te laten maken tot lasten van de laetste file 2507, folio 51
Jan. 31, 1691 4 Patsjallangs komen van Bantam terugge omdat daer niet van noden waren file 2507, folio 52
Jan. 31, 1691 Briefje[63] uyt Batavia’s bovenlanden van den Pangeran ofte regent tot Soumadang ‘genaemt Radin Singamangala’ file 2507, folio 52
Jan. 31, 1691 Insertie van ’tselve file 2507, folio 52-54
Jan. 31, 1691 ’t Vertreck van ’t hoeker ’t Haantje over Macassar nae Amboina file 2507, folio 54
Jan. 31, 1691 Desselfs ladinge file 2507, folio 54-55
Jan. 31, 1691 Daermede versondene brieven[64] file 2507, folio 55
Jan. 31, 1691 Aengecome vaertuygen file 2507, folio 55-57
Jan. 31, 1691 Vertrocke vaertuygen file 2507, folio 57-59
Jan. 31, 1691 Overledene file 2507, folio 60
Jan. 31, 1691 Gedoopte file 2507, folio 60
Jan. 31, 1691 Getrouwde file 2507, folio 60