Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 15, 1690 En een briefje[518] van den Cheribonsen resident Isaac Ringh file 2506, folio 486
Oct. 15, 1690 Meldende de uytsettinge tegens eenige roofvaertuygen aldaer file 2506, folio 486-487
Oct. 16, 1690 Aenkomste van Pradjapatty van Sumanap met vijf vaertuygen met provisiën voor de retourvloot file 2506, folio 487
Oct. 16, 1690 En een briefje van sijn meester Radeen Aria Poelandjewa aen Sijn Edelheyt file 2506, folio 487
Oct. 16, 1690 Translaet desselfs file 2506, folio 487-488
Oct. 17, 1690 Een briefje[519] van Ambon met den chialoup van den borger capiteyn Jochem Engel file 2506, folio 488
Oct. 17, 1690 Een briefje of ordre aen de stuurman van de chialoup de Houtsnip kruyssende omtrent Indermayoe file 2506, folio 488
Oct. 17, 1690 Om voor te zeylen nae Pamanoekan en van daer met affuyt plancken herwaerts te komen file 2506, folio 488
Oct. 17, 1690 De consumtie reecq. van de fluyt Beloys geapprobeert file 2506, folio 488
Oct. 17, 1690 En goetgevonden het geconsumeerde kruyt en kogels op Tangerang sedert 1 september 1688 tot ultimo augusto jongstleden te schrijven file 2506, folio 488
Oct. 17, 1690 De fluyt de Gideon voor Malacca aengelegt file 2506, folio 488
Oct. 17, 1690 Electie van nieuwe wijckmeesters deser stede file 2506, folio 488-489
Oct. 18, 1690 Per de patsiallang de Sonnevis van Bantam een gemene en een secrete missive[520] van den gesaghebber Louis de Keyser file 2506, folio 489
Oct. 18, 1690 Item een Maleyts briefje van den Sultan file 2506, folio 489
Oct. 18, 1690 Korten inhout van het secrete briefje van den gesaghebber file 2506, folio 489
Oct. 18, 1690 Translaet Javaens briefje van den Bantamsen Zultan file 2506, folio 490
Oct. 19, 1690 De fluyt Sparwoude van Tagal met houtwerken en een briefje[521] van den resident file 2506, folio 490
Oct. 19, 1690 Inhout desselfs file 2506, folio 490-491
Oct. 19, 1690 Een Portugese sloep van Timor file 2506, folio 491
Oct. 20, 1690 Conferentie met de Bantamse gesanten file 2506, folio 491-497