Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Aug. 21, 1690 En eenige gecommitteerdens tot het nader visiteren van de spruyt Tzikaro en de plaets tot de geprojecteerde zaegmolen file 2506, folio 376
Aug. 21, 1690 Aen den burger Jacob Groenewegen toegestaen de waterloop van sijn saegmolen door den westerdijk van Molenvliet te vernieuwen file 2506, folio 376
Aug. 22, 1690 Per den Chinees Tinco van Sourabaya een briefje[451] van den capitain lieutenant Joan Bervelt file 2506, folio 376
Aug. 22, 1690 De kinderen op Java’s Oostcust door Europiaense soldaten bij Javaense vrouwen geteelt herwaerts te ontbieden om in het armenhuys bestelt te werden file 2506, folio 376
Aug. 23, 1690 ’t Fluytje Baren na Bantam met eenige behoeftigheden en een briefje aen den gesaghebber en raedt file 2506, folio 376-377
Aug. 23, 1690 Terughkomste van den sergeant Cornelis Boogaert en lieutenant Matthijs Jansz. van den bergh Goenang Carang file 2506, folio 377
Aug. 23, 1690 Opstellinge uyt hare dagelijkse aentekening[452] van de gelegentheyt des gemelten Bergh etc. file 2506, folio 377-384
Aug. 24, 1690 Per inlants vaertuygh een briefje van Bantam met tijding[453] van des Sultans doot file 2506, folio 384-385
Aug. 25, 1690 Een briefje[454] van Bantam met het vaertuyg van den rijxbestierder versoekende voor hetselve een pas nae Andragiry file 2506, folio 385
Aug. 25, 1690 Nog een briefje[455] van Bantam per inlants vaertuyg met nader tijdinge van het overlijden des Sultans file 2506, folio 385
Aug. 25, 1690 En een briefje[456] van den rijxbestierder Pangeran Aria Diepa Ningrat file 2506, folio 385
Aug. 25, 1690 Translaet desselfs file 2506, folio 385-386
Aug. 25, 1690 ’s Avonts een briefje[457] naer Bantam file 2506, folio 386
Aug. 25, 1690 Ordre daermede gegeven file 2506, folio 386
Aug. 25, 1690 ’t Vaertuyg van den Pangeran Aria Diepa Ningrat op heden hier aengecomen file 2506, folio 386
Aug. 25, 1690 Weder gedemitteert met toesegginge van de versogte pas naer Andragiry file 2506, folio 386
Aug. 25, 1690 Resolutie over de Bantamse saken file 2506, folio 386-387
Aug. 25, 1690 Contract[458] tusschen den equipagiemeester Simon van den Berg en den Mardijker Abraham Claesz. om voor d’Edele Compagnie op Java’s Oostcust eenige patsjallangs te timmeren geapprobeert file 2506, folio 387
Aug. 25, 1690 Inhout desselfs file 2506, folio 387-388
Aug. 25, 1690 Magdalena Abramsz. vergunt nae Sumatra’s Westcust te vertrecken file 2506, folio 388