Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
June 27, 1690 Desselfs carguasoen file 2506, folio 289-290
June 27, 1690 En medegevoerde papieren[382] file 2506, folio 290
June 27, 1690 De nieuwe gemaekte kraemtjes langs de Groote Revier etc. te verpagten aen den ‘geschoren Chinees Kiay Aria Tsiacradana alias’ Tantseenqua voor 350 rds file 2506, folio 290
June 28, 1690 De chialoup Cheribon van Bantam met een briefje[383] van den gesaghebber Louis de Keyser file 2506, folio 290
June 28, 1690 ’t Schip Bantam van Bantam met den rijxbestierder Pangeran Aria Dipa Ningrat als ambassadeur file 2506, folio 290
June 28, 1690 Briefje[384] van den gesaghebber en raed file 2506, folio 290-291
June 29, 1690 De gesant des coninx tot Cambodia vertreckt per eygen vaertuyg naer huys file 2506, folio 291
June 29, 1690 Missive[385] van Haer Edelens aen de Coning tot Cambodia file 2506, folio 291-292
June 29, 1690 Memorie[386] voor Maes Aria Poelang Djewa file 2506, folio 292-293
June 30, 1690 Inhalinge van den gesant des Coninx tot Bantam Pangeran Aria Dipa Ningrat file 2506, folio 293-295
June 30, 1690 Translaet Maleytse missive[387] van den coninck tot Bantam aen Haer Edelens file 2506, folio 296-297
June 30, 1690 De fluyt Crap over de Westkust en Bengale naer ’t patria file 2506, folio 298
June 30, 1690 Wat brieven[388] daermede versonden file 2506, folio 298
June 30, 1690 Item contanten en coopmanschappen file 2506, folio 298
June 30, 1690 Voor Sumatra’s Westcust file 2506, folio 298
June 30, 1690 En Bengalen file 2506, folio 298
June 30, 1690 De secretarissen van weesmeester en boedelmeesters alle maenden aen den secretaris van schepenen te laten opgeven de gepasseerde weesmeesters en boedelmeesters kennissen file 2506, folio 299
June 30, 1690 Aengekome vaertuygen file 2506, folio 299-301
June 30, 1690 Vertrocke vaertuygen file 2506, folio 301-304
June 30, 1690 Overledene file 2506, folio 304