Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 12, 1690 Verhael van den Javaen Drippa Souta file 2506, folio 168-169
April 12, 1690 Translaet missive van Panglima Radja tot Padangh aen de Hr. directeur generael Willem van Outhoorn file 2506, folio 169-172
April 13, 1690 Briefje[287] aen d’Craoangse en Tsjilingsise regenten file 2506, folio 172-173
April 14, 1690 De patsjallangh den Draek van Japara met schipper Mourits Jacobsz. file 2506, folio 173
April 14, 1690 Missive[288] van den commandeur en raed file 2506, folio 173
April 14, 1690 Met inlants vaertuygh van Cheribon een briefje[289] van de residenten aldaer file 2506, folio 173
April 14, 1690 200 rijcksdaelders aen de clercquen der generale secretarye toegelegt file 2506, folio 173
April 14, 1690 Een præmie gestelt van 100 rds voor 100 picols peper boven de ordinaire prijs die van buyten plaetsen aengebragt wert file 2506, folio 173
April 14, 1690 ’t Schip Schoondijck naer Cormandel aengelegt file 2506, folio 173
April 14, 1690 Reecquening van de diaconen file 2506, folio 173-174
April 15, 1690 De jagten Odijck en de Conink van Amsterdam bij publyke afslag vercogt file 2506, folio 174
April 15, 1690 De jagtjes de Raep en Blauwenberg naer Bantam met dubbelde missive[290] aen den gesaghebber en raed file 2506, folio 174
April 15, 1690 Met de patsjallangh den Aep naer Tanjongpoura een missive[291] aen den lieutenant Willem Cuffelaer en vaendrigh Anthony Zas file 2506, folio 174
April 17, 1690 De fluyt Montfoort van Malacca over Palimbang met een dubbelde missive[292] van den gouverneur en raed file 2506, folio 174
April 17, 1690 Mitsgaders een missive[293] van de residenten tot Palimbang file 2506, folio 175
April 18, 1690 ’t Jagt Eemlant over Sumatra’s Westcust naer Bengalen aengelegt file 2506, folio 175
April 18, 1690 De jagten de Faem en Wijck op Zee niet over Ceylon maer direct naer Bengale te laten vertrecken file 2506, folio 175
April 20, 1690 ’t Schip de Vrijheyd naer Indermayoe file 2506, folio 175
April 20, 1690 En ’t schip Terthoolen naer Damack file 2506, folio 175
April 20, 1690 Dubbelde missiven aen de residenten tot Cheribon file 2506, folio 175