Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 1, 1690 ’t Jagt Gaesperdam van Tonquin, missive[201] van de residenten aldaer file 2506, folio 43
Feb. 1, 1690 De ladingh van voorsz. bodem file 2506, folio 43
Feb. 2, 1690 De chialoup Egmont over Ternate naer Amboina file 2506, folio 43
Feb. 2, 1690 Sijne lading voor Ternate file 2506, folio 43
Feb. 2, 1690 Missive[202] aen den gouverneur Joannes Cops en raed in Ternate file 2506, folio 43
Feb. 3, 1690 De consumptie van de fluyt Nieuwland geapprobeert en aen de opperhoofden de halve premie toegelegt file 2506, folio 43
Feb. 3, 1690 Tsily Johor toegestaen bij sijn schoonvader Ingalaga te mogen verblijven file 2506, folio 43
Feb. 5, 1690 Per de chialoup Rosingeyn tot Indermayoe van Banda en van daer per inlants vaertuygh file 2506, folio 44
Feb. 5, 1690 Missive[203] van den oppercoopman Willem Bastinck en raed in Banda file 2506, folio 44
Feb. 5, 1690 Missive[204] van den commandeur Joan Albert Sloot en raed tot Japara file 2506, folio 44
Feb. 5, 1690 Per inlants vaertuygh van Cheribon, missive[205] van de residenten aldaer file 2506, folio 44
Feb. 5, 1690 ’t Jagtje de Craenvogel over Tagal en Japara naer Sourabaia file 2506, folio 44
Feb. 5, 1690 Briefje[206] aen den resident tot Tagal file 2506, folio 44
Feb. 5, 1690 Missive[207] aen de Hr. commandeur Joan Albert Sloot en raed tot Japara file 2506, folio 44
Feb. 5, 1690 Specificatie van ’t geladene voormelte jaghtje file 2506, folio 45
Feb. 6, 1690 Per terughgaende Javaens vaertuygh naer Cheribon briefje[208] aen de residenten tot Cheribon file 2506, folio 45
Feb. 7, 1690 Den schipper Michiel de Vries met Borsenburgh naer ’t vaderlant versoght file 2506, folio 45
Feb. 7, 1690 Dain Casanmim met zijn wijff etc. naer Macassar te laten vertrecken file 2506, folio 45-46
Feb. 7, 1690 Dain Mamongongh toegestaen een jaer over te blijven file 2506, folio 46
Feb. 7, 1690 Dain Mangale toegestaen ymand over Macassar naer Bima te senden om sijn wijff aff te halen file 2506, folio 46