Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 25, 1690 ’t Jagt Hogergeest van Sumatra’s Westcust met missive[194] van den commandeur en raed tot Padang file 2506, folio 31
Jan. 25, 1690 De ladingh van ’t jagt Hogergeest file 2506, folio 32
Jan. 26, 1690 ’t Jagt de Conink van Bantam van Palimbang geladen met peper file 2506, folio 32
Jan. 26, 1690 Missive[195] van de residenten tot Palimbang file 2506, folio 32
Jan. 26, 1690 Dubbelde originele missive[196] van die tot Jamby file 2506, folio 32
Jan. 26, 1690 Resolutie over ’t gehoude gespreck met de gesanten van Radja Goa file 2506, folio 32
Jan. 26, 1690 Den præsident Willem Hartsinck tot Macassar versoght nog een jaer te continueren file 2506, folio 32
Jan. 26, 1690 Een wacker lieutenant nae Macassar te senden file 2506, folio 32
Jan. 26, 1690 Naer Amboina en Banda om den ouderdom der capitanen yder nog een bequaem lieutenant te senden file 2506, folio 32
Jan. 28, 1690 Per vrijburger chialoup naer Amboina concept missive aen de Hr. gouverneur en commissaris Dirck de Haes file 2506, folio 33
Jan. 28, 1690 ’t Jagt Schoondijck uyt Holland voor reeckening der Camer Zeelant met 215 coppen file 2506, folio 33
Jan. 28, 1690 Benamingh der aengebragte patriase papieren[197] file 2506, folio 34
Jan. 28, 1690 Item van de coopmanschappen file 2506, folio 34
Jan. 29, 1690 ’t Schip Bantam over Macassar naer Amboina met 200 soldaten tot recruete van de drie ooster provintiën en Macassar file 2506, folio 35
Jan. 29, 1690 Missive[198] voor den president Willem Hartsinck en raad tot Macassar file 2506, folio 35
Jan. 29, 1690 Specificatie van ’t versondene na Macassar file 2506, folio 35
Jan. 29, 1690 Missive[199] aen de heer gouverneur en commissaris Dirck de Haas benevens den raed in Amboina file 2506, folio 35
Jan. 29, 1690 Versonde coopmanschappen en contanten naer Amboina file 2506, folio 35-36
Jan. 29, 1690 Borsenburg, Hogergeest, en Nieuwlant benevens de fluyt Princeland aen ’t vaderlant aangelegt file 2506, folio 37
Jan. 29, 1690 Aengekome vaertuygen file 2506, folio 37-39