Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Jan. 11, 1690 Zijne ladingh file 2506, folio 20
Jan. 11, 1690 Briefje[187] van ’t opperhooft en den raed (van Siam) file 2506, folio 20
Jan. 11, 1690 Per Chinees jonck van Aymuy briefje[188] van de ondercoopluyden Alexander van ’s Gravenbroeck en Pieter Goodschalck file 2506, folio 20-21
Jan. 11, 1690 Twee brieffjes[189] van Bantam met inlantse vaertuygen file 2506, folio 21
Jan. 12, 1690 Schrijvens[190] naer Bantam met inlants vaartuyg file 2506, folio 21
Jan. 12, 1690 Particulier discours met een van Radja Goa’s gesanten Carre Tacko file 2506, folio 21-22
Jan. 13, 1690 De nominatie des kerckenraeds tot ouderlingen en diaconen geapprobeert file 2506, folio 22
Jan. 13, 1690 Amplectatie van seker concept om 3 malen ter weeck versch vleesch op Onrust te schaften file 2506, folio 22
Jan. 13, 1690 De hulck de Peperthuyn om peper nae Bantam te senden file 2506, folio 22
Jan. 13, 1690 Rapport van de gecommitteerde heeren over ’t particuliere discours van Radjas Goa’s gesant Carre Tacko file 2506, folio 22-23
Jan. 13, 1690 Resolutie om hem nog wat nader uyt te hooren file 2506, folio 23
Jan. 15, 1690 Per Chinees jonck van Aymuy translaat Chinese missive van den gesaghebber over Aymuy Loo Tsongia aan Sijn Edelens file 2506, folio 23-24
Jan. 15, 1690 Nader translaet Chinese missive van en aen als vooren file 2506, folio 25
Jan. 15, 1690 Translaet Chinese missive van den Aymuyse gesagvoerder aan de Hr. directeur generael Willem van Outhoorn file 2506, folio 25-26
Jan. 15, 1690 ’t Jagt Bombain van Bengale file 2506, folio 27
Jan. 15, 1690 Aanwijzing van de ladingh file 2506, folio 27
Jan. 15, 1690 Appendix agter de copia missive van 16en November 1689 file 2506, folio 27
Jan. 15, 1690 6 Franse schepen voor Bellesoor aengekomen file 2506, folio 27
Jan. 15, 1690 ’t Jagtje de Peperthuyn van de retourschepen over Bantam terugh file 2506, folio 27
Jan. 15, 1690 Secreet besprockene met den tweden Macassaerse afgesant Carre Tacko file 2506, folio 28