Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 13, 1666 [Bunschoten nae Malacca om van daer nae Japan] file 2469, folio 91
April 13, 1666 [De reductie der Indische munten vast te stellen] file 2469, folio 92
April 13, 1666 Waerschouwinge voor den nachoda Intchie Chodja [die te Sourabaya een vaertuygh van een burger heeft afgeloopen] file 2469, folio 92-93
April 13, 1666 Een burger vaertuygh van Malacca file 2469, folio 93
April 13, 1666 Een inlands vaertuygh van Jamby file 2469, folio 93
April 13, 1666 Een inlands vaertuygh van Andragiry file 2469, folio 93
April 14, 1666 De brieff van den Pangeran van Jamby ingehaelt file 2469, folio 93-95
April 14, 1666 Een briefjen van Bantam file 2469, folio 95-96
April 15, 1666 De brief van den Conink van Andragiry ingehaelt file 2469, folio 96-98
April 16, 1666 Resolutiën file 2469, folio 98
April 16, 1666 [Laurens Pit te laten overleggen met kapitein Joncker of de wachten van de revier Bacassy, Groote Maronde en Ankee niet door de Amboinesen souden connen waergenomen worden] file 2469, folio 98-99
April 18, 1666 Bloemendael, Velthoen en Zuylen van Malacca file 2469, folio 99
April 18, 1666 De fluyt Ulissis van Japara file 2469, folio 99-100
April 18, 1666 [Pegu en Princesse Royael van Japara naar Damack en de Oost gesonden] file 2469, folio 99
April 18, 1666 Buycksloot nae Chormandel te senden file 2469, folio 100
April 19, 1666 Een gesant van Palimbangh file 2469, folio 100
April 20, 1666 Bloemendael van Malacca file 2469, folio 100
April 20, 1666 Buycksloot naer Chormandel file 2469, folio 100-101
April 20, 1666 De brieff van den Pangeran van Palimbangh ingehaelt file 2469, folio 101-102
April 20, 1666 Een briefjen van den coopman Justus Six voor Anjer leggende file 2469, folio 102-103