Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Dec. 8, 1689 Missive[150] van den gesaghebber en raad aldaar file 2505, folio 940
Dec. 8, 1689 Missive[151] van den capiteyn Joan Mouris van Happel en raad file 2505, folio 940
Dec. 8, 1689 ’t Jagtie de Peper Tuyn van Bantham met 552 ½ bharen peper file 2505, folio 941
Dec. 8, 1689 De chialoup Egmont van Japara met den ondercoopman Anthony Dortsman file 2505, folio 941
Dec. 8, 1689 Briefje[152] van den resident tot Tagal file 2505, folio 941
Dec. 8, 1689 Per borger chialoup van Malacca missive[153] aen den gouverneur en raad aldaar file 2505, folio 941
Dec. 8, 1689 Nadere besoigne over de versogte peper van de Royael James door den capiteyn van ’t Engels schip de Resolution file 2505, folio 941-942
Dec. 8, 1689 6000 rds uyt het capitaal der gewesene Tayouangse armen tot nootdruft der Franse vlugtelingen naer de Caap te senden file 2505, folio 942
Dec. 8, 1689 Een starre met een staert gesien file 2505, folio 943
Dec. 9, 1689 De jagties Elisabeth en Cadiry over Japara naer Sourabaya met 6 patsjallangh om te kruyssen op Madura ‘op alle swervende Macassaerse off Maleytse rovers’ file 2505, folio 943
Dec. 9, 1689 Missive[154] aen den commandeur Joan Albert Sloot en raad tot Japara file 2505, folio 943
Dec. 9, 1689 Memorie[155] voor schipper Mourits Jacobsz. file 2505, folio 943
Dec. 10, 1689 Lijckstatie van den out directeur generaal Anthony Hurdt zaliger file 2505, folio 943-945
Dec. 13, 1689 ’t Jagtie de Peper Tuyn naer Bantham met een briefje[156] aen den gesaghebber en raad file 2505, folio 945
Dec. 13, 1689 Aan den capitain van de Resolution een vat theer te vercoopen file 2505, folio 945
Dec. 13, 1689 Om ’t gebrek van olijven oly Bengaalse booter aan de retourscheepen te verstrecken file 2505, folio 945
Dec. 13, 1689 Ende in plaats van al te veel drooge visschen 50 realens tot verversingh file 2505, folio 945
Dec. 14, 1689 De Grijpvogel andermaal naar Sumatra’s Westcust file 2505, folio 946
Dec. 14, 1689 Nader briefje[157] aen den commandeur en raad tot Padangh file 2505, folio 946
Dec. 15, 1689 ’t Jagtie den Aardenhout naar Cheribon, briefje[158] aan den residenten aldaar file 2505, folio 946