Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 19, 1689 Dubbelde missive voor de heer commissaris Hendrik Adriaan van Rheede file 2505, folio 844
Nov. 19, 1689 ’t Versondene naar Malacca file 2505, folio 844
Nov. 19, 1689 En Paliacatta file 2505, folio 845
Nov. 19, 1689 ’t Engels schip de Resolution van Madraspatnam gedestineert naar Engelant file 2505, folio 845
Nov. 19, 1689 De chialoup Cheribon van Bantham met een apart briefje[124] van den gesaghebber aldaar file 2505, folio 845
Nov. 21, 1689 Biljet van ’t doene reeckening der heeren heemraden file 2505, folio 845
Nov. 22, 1689 Publicatie van ’t placaat[125] voor de thuysvaerders file 2505, folio 845-846
Nov. 22, 1689 Item[126] dat van den 400ste penningen voor heeren heemraden file 2505, folio 846-847
Nov. 22, 1689 De Civetkat over Malacca naar Bengale file 2505, folio 847
Nov. 22, 1689 Twee brieven[127] aen den directeur en raad tot Ougly file 2505, folio 847
Nov. 22, 1689 Dubbelde missive[128] voor den commandeur en raad tot Mallabaar file 2505, folio 847
Nov. 22, 1689 Ditto voor de pl. gesaghebber en raad tot Gamron file 2505, folio 847-848
Nov. 22, 1689 ’t Geladene in de Civetkat file 2505, folio 848
Nov. 22, 1689 ’t Jagt Jamby over Bimelepatnam en Masulipatnam naer Paliacatta file 2505, folio 848
Nov. 22, 1689 Sijne lading voor Paliacatta en Malacca file 2505, folio 848
Nov. 22, 1689 Aenwijsing van de versondene papieren[129] file 2505, folio 848
Nov. 22, 1689 De chialoup Tuytappel en Arend naer Jamby geladen met nootwendigheeden voor dat comptoir file 2505, folio 848-849
Nov. 22, 1689 Dubbelde missive[130] aen de residenten tot Jamby file 2505, folio 849
Nov. 22, 1689 504 balen canneel voor alle de cameren naer ’t vaderlant te senden file 2505, folio 849
Nov. 22, 1689 De 220 balen kanneel uyt Bengale terug bekomen de goede van de quaade affsonderen file 2505, folio 849