Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Nov. 11, 1689 De fluyt Montfoort van Malacca over Palembang met peper te laten retourneren file 2505, folio 840
Nov. 11, 1689 Het gedesigneerde cooper met Walenburgh van Malacca naer Bengale te laten senden file 2505, folio 840
Nov. 11, 1689 De chialoup de Tuytappel en den Arent naer Jamby te senden file 2505, folio 840
Nov. 11, 1689 De jagties Elisabeth en Cadiry naer Sourabaya te senden om in de Straat Madura te kruyssen benevens ses patsjallangh file 2505, folio 840
Nov. 14, 1689 De Peper Thuyn van Palimbang met peper file 2505, folio 840
Nov. 14, 1689 En een missive[113] van de residenten aldaar file 2505, folio 840
Nov. 14, 1689 ’t Jagtie de Craenvogel van Bantam met peper file 2505, folio 841
Nov. 14, 1689 Missive[114] van den gesaghebber en raad file 2505, folio 841
Nov. 15, 1689 Per Chinees vaartuygh van Bantam missive[115] van den gesaghebber Louis de Keyser file 2505, folio 841
Nov. 15, 1689 Met Chinees vaartuygh van Macassar missive[116] van de Hr. præsident Willem Hartsinck en raad file 2505, folio 841
Nov. 15, 1689 ’t Jagt St. Martensdijck van Cormandel, missive[117] van de Hr. gouverneur Laurens Pit en raad tot Paliacatta file 2505, folio 841
Nov. 15, 1689 Specificatie van de lading van St. Martensdijck file 2505, folio 841
Nov. 15, 1689 Als de opperhoofden van ’t schip ’t Land van Schouwen de volle præmie voor de uytreyse toegelegt file 2505, folio 841
Nov. 15, 1689 ’t Galjoot de Vergulde Vlamingh met een præadvys briefje naer ’t vaderlant te senden file 2505, folio 842
Nov. 15, 1689 ’t Schip America aff te leggen file 2505, folio 842
Nov. 18, 1689 De chialoup de Hengelaar van Bantam, origineele en secreete missive[118] van den gesaghebber Louis de Keyser en raaden file 2505, folio 842
Nov. 18, 1689 ’t Provisie vaartuygh den Aap van Tanjongpoura met de gecommitteerdens Paulus Zels en Willem van Blijswijck file 2505, folio 842
Nov. 18, 1689 ’t Jagt de Beurs van Amsterdam over Malacca naer Souratta file 2505, folio 842
Nov. 18, 1689 Missive[119] aen de heer gouverneur Thomas Slicher en raad file 2505, folio 842
Nov. 18, 1689 Ditto[120] aan de heer directeur Gelmer Vosburg en raad in Souratta file 2505, folio 842