Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Feb. 20, 1738 Communicatie wegens de verwarde gesteldheyt van het Cartasoerase hoff file 2569, folio 66
Feb. 20, 1738 Arrivement der sendelingen van den sulthan van Palembang met schrijvens soo van haren vorst als de residenten aldaar file 2569, folio 66-67
Feb. 19, 1738 Een briefje van Tagal ontfangen file 2569, folio 64
Feb. 19, 1738 Het schip Crooswijk met de supercarga’s uyt China alhier gearriveert file 2569, folio 64
Feb. 19, 1738 Soomede de in anno passado twee overgeblevene ditos file 2569, folio 64
Feb. 19, 1738 De eerstgemelte overleveren een origineel rapport ‘van hun verblijf op Aymey als tot Canton’ file 2569, folio 64
Feb. 19, 1738 Carga der twee na Nederland versondene scheepen siet den text file 2569, folio 65
Feb. 19, 1738 De ladingen van desen bodem bestaat in des hiernevens file 2569, folio 65-66
Feb. 19, 1738 Montant van dien file 2569, folio 66
Feb. 14, 1738 Arrivement van de scheepen Popkensburg en Schellag uyt Nederland met diverse papieren soo van de Camer Enkhuysen als Middelburg; item van Cabo de Goede Hoop file 2569, folio 58-59
Feb. 14, 1738 Kort recit van dies reysen file 2569, folio 59-60
Feb. 14, 1738 Bemanningen deselve file 2569, folio 60
Feb. 14, 1738 Voorts dies ladingen file 2569, folio 60-62
Feb. 14, 1738 Montant der ladingen van Popkensburg en Schellag file 2569, folio 62-63
Feb. 14, 1738 Een briefje van Bantam ontfangen file 2569, folio 63
Feb. 14, 1738 Versoek van den koning om een trompetter in stede van den overledene Carel du Sardayn file 2569, folio 63
Feb. 10, 1738 Een briefje van Tanjongpoura ontfangen file 2569, folio 58
Feb. 10, 1738 Communicatie wegens het eschapeeren van 3 kettinggangers file 2569, folio 58
Feb. 8, 1738 Het schip de Boot van Sumatra’s Westcust gereverteerd met schrijvens file 2569, folio 56
Feb. 8, 1738 De negotie was aldaar wel geslaagd anno voorleeden file 2569, folio 56