Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
April 2, 1666 [De wegh nae de Vijfhoek te veranderen] file 2469, folio 83
April 2, 1666 [Drie schepen nae Anjer te senden om alle Portugese, Deense, Moorse en andere schepen aen te haelen en herwaerts te senden] file 2469, folio 83
April 5, 1666 De Quickstaert nae Ambon file 2469, folio 83-84
April 6, 1666 Resolutiën file 2469, folio 84
April 6, 1666 [Het schip Malacca om hout nae Japara] file 2469, folio 84
April 6, 1666 d’Heeren Laurens Pit en van den Broeck te committeeren om de Indische munt nae de reduxtie van den rdx op haere valuatie te brengen[8]] file 2469, folio 84
April 6, 1666 [Soldaten en matrosen op de cust aen landt bescheyden op 40 lb rijs ter maent toe te voegen] file 2469, folio 84
April 6, 1666 [Ordre voor de equipagiemeester] file 2469, folio 84
April 6, 1666 [Briefken aen den schipper Jan van de Werven om over te gaen op het schip het Wapen van Amsterdam] file 2469, folio 84
April 8, 1666 Loosduynen van Japara file 2469, folio 84-86
April 8, 1666 Edict ten behoeve van den Chinees Soecko[9] file 2469, folio 86-87
April 9, 1666 Den coopman Justus Six naer Anjer met 3 schepen file 2469, folio 87
April 9, 1666 Een briefjen nae Bantam file 2469, folio 87
April 9, 1666 Een jonk van Quinam file 2469, folio 87
April 9, 1666 Met een briefjen van vier gevangen Nederlanders [in Quinam] file 2469, folio 87-88
April 9, 1666 Resolutiën file 2469, folio 88
April 9, 1666 Loosduynen en Spreeuw nae Japan over Siam [en Tonkin] file 2469, folio 88
April 10, 1666 Bunschoten van Bantam file 2469, folio 88-89
April 11, 1666 Een vaertuygh op de reede van Sourabaya afgeloopen[10] file 2469, folio 89-91
April 13, 1666 Het schip Malacca nae Japara file 2469, folio 91