Browse Marginalia

The marginalia are ordered chronologically. Unlike the realia, there is no subject or persons repertorium. Browsing is possible if you click on ‘Date’ or ‘Archive Reference’, a reference to the inventory number and folio number. When a researcher clicks on the archive reference item or icon, a new tab will open with the scan of the folio that corresponds with the marginalium.

Date Description Archive Reference
Oct. 7, 1689 Aanwijsinge van sijn lading houtwerken file 2505, folio 733
Oct. 7, 1689 ‘Overgebragt den geleyd brieffje[39] van den capiteyn Joan Mourits van Happel en raad’ file 2505, folio 733
Oct. 7, 1689 Per Chinees vaartuygh naar Sourabaya brieffje[40] aen den capitein luytenant Joan Bervelt en raad file 2505, folio 733
Oct. 7, 1689 ’t Jagt de Zijp naer Japara met parthij contanten en andere nootwendigheden file 2505, folio 733
Oct. 7, 1689 Brieffje[41] aen den capitein Joan Mouris van Happel en raad file 2505, folio 734
Oct. 7, 1689 Vertrek van de luytenant Jores Belleson Andries van Sasburgh en den vaendrigh Alexander van Lamsweerde file 2505, folio 734
Oct. 7, 1689 Den Engelsman John Temberlach naer ’t vaderlant verlost file 2505, folio 734
Oct. 7, 1689 Capitein Harman Dircksz. Wanderpoel als eerste capitein verbetert tot 120 guldens file 2505, folio 734
Oct. 7, 1689 Capitein Harman Egbertsz. tot schepen gesurogeert file 2505, folio 734
Oct. 7, 1689 Soucapourase Javanen naer Ceylon versenden file 2505, folio 734
Oct. 7, 1689 Item den Zepanesen Toual Bessy file 2505, folio 734
Oct. 7, 1689 Abou Bakir gewesen schrijver van Joncker van de doot gepardonneert file 2505, folio 734
Oct. 7, 1689 Nader affgebragte gevangens van Jonckers gevolgh te laten examineren door den baljuw, landdrost, etc. file 2505, folio 734
Oct. 8, 1689 Per borger chialoup naer Macassar originele missive[42] aen de Hr. præsident Willem Hartsingh en raad file 2505, folio 735
Oct. 8, 1689 Translaat Javaans briefje van Pangerang Aria Diepa Ningrat uyt Bantam aen de Hr. ordinaris raad Joan van Hoorn file 2505, folio 735
Oct. 9, 1689 De chialoup de Hengelaar naer Cheribon met gecommitteerdens tot het inspecteren den geprojecteerde water zaagmolen file 2505, folio 736
Oct. 9, 1689 Memorie[43] voor deselve gecommitteerdens file 2505, folio 736
Oct. 9, 1689 Brieffje[44] aen den vaendrigh Michiel Ram en raad file 2505, folio 736
Oct. 9, 1689 Per chialoup uyt Amboina missive[45] van de heer commissaris Dirck de Haas en raad file 2505, folio 736-737
Oct. 10, 1689 ’t Retourschip Europa over Ceylon naar Hollant file 2505, folio 737